Saveti za pisanje izvanrednih seminarskih radova

17/09/2014 11:35

Saveti za pisanje izvanrednih seminarskih radova

Pisanje kvalitetnih eseja i drugih radova je veština sa koja mnogim đacima i studentima ne ide od ruke, ali se ipak radi o veštini koja se može naučiti.

Pošto je veština pisanja u današnjem školovanju veoma značajna, spremili smo pet saveta koji će vam pomoći da je savladate:

Svaki rad mora imati dobru strukturu

Svaki rad mora biti podeljen u posebne pasuse da bi bio pregledan. Čitanje punih stranica isključivo tekstualnog sadržaja pada teško bilo kome. Zbog ovoga je podela teksta u logične pasuse od velikog značaja. Najbolje bi bilo da pratite jednostavnu formu koju ste naučili u osnovnoj školi: uvod, razrada i zaključak. U uvodu predstavite temu o kojoj pišete i istaknite ključne tačke kojima ćete se baviti dalje u radu. Ukoliko rad objašnjava neki vaš stav dobro je da to odmah naglasite. Kod većine radova razrada teme treba da zauzme 10-ak strana. Svaki poseban podnaslov ili pasus bi trebalo da ima svoju poentu koja doprinosi temi ili argumentu celokupnog rada. U zaključku je dovoljno da sumirate kompletan rad i potvrdite on što je već rečeno. Ukoliko izrada rada zahteva dodatnu literaturu obavezno je istaknite na poslednjoj stranici.

Svaki pasus mora imati dobru strukturu

Pored dobre strukture celog rada, svaki pojedinačni pasus mora biti predstavljen čitko i pregledno. Najvažnije je objašnjenje pojma o kome se raspravlja u konkretnom pasusu i taj deo verovatno zauzima najviše prostora na stranici. Najbolje je da posle objašnjenje potkrepite nekakvim primerom. Nešto konkretno će dokazivati izjavu koju ste dali ranije. Ako možete istaknite i značaj za ceo rad pojma koji objašnjavate u tom pasusu.

Svaki rad zahteva plan

Pre neko što uopšte počnete sa radom napravite kratak plan onoga o čemu ćete pisati. Plan uopšte ne mora biti obiman, a samo nekoliko minuta planiranja vam može uštedeti puno vremena posle. Na ovaj način značajno smanjujete mogućnost da zaboravite neku važnu stvar.

Pregledajte i ispravljajte

Kada završite sa radom napravite malu pauzu i posle potražite sitne greške. Posle kraćeg odmora ćete ih mnogo lakše uočiti. Proverite i da li su pasusi napisani logičnim redom, ukratko – da li imaju smisla. Ukoliko morate da branite ili prezentujete seminarski rad pročitajte ga naglas da vidite kako zvuči.

Vežbom do savršenstva

Veština u pisanju radova dostiže se praksom. Mnogi đaci i studenti u školskoj godini pišu radove samo kad moraju, i tako nikad ne nauče da pišu dobro. Zbog toga je dobro da pišete radove svaki put kad dobijete priliku. Čuvajte svoje stare radove i pročitajte ih s vremena na vreme. Gledajte gde ste grešili i trudite se da to poboljšate. Možete čak i pitati nekoga za savet.

17/09/2014 11:35

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments