Predstavljena tri zakona iz oblasti prosvete Skupštini Srbije

28/03/2018 08:44

Predstavljena tri zakona iz oblasti prosvete Skupštini Srbije

Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević predstavio je u Skupštini Srbije Predlog zakona o udžbenicima koji predviđa uvođenje digitalnih udžbenika, Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije i Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji.

Šarčević je naveo da je prema Predlogu zakona o udžbenicima “udžbenik osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kojem obliku ili mediju, koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje stavova, podsticanje kritičkog razmišljanja, unapređenja funkcionalnog znanja i razvoj intelektualnih i emocionalnih karakteristika učenika i polaznika, čiji su sadržaji utvrđeni planom i programom nastave i učenja i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom”.

Predlog Zakona o udžbenicima

Ovakvo definisanje udžbenika omogućava digitalizaciju nastavnih sadržaja, odnosno kreiranje i izdavanje digitalnih udžbenika, kazao je ministar i dodao da je u toku donošenje standarda za digitalne udžbenike i da su donete i izmene Plana udžbenika.

Prema njegovim rečima, ova rešenja značila bi jeftinije, pravednije i dostupnije i funkcionalnije obrazovanje za sve učenike što bi dovelo do unapređivanja učeničkih kompetencija. Šarčević je objasnio da su Predlogom zakona pojednostavljena rešenja i precizirani rokovi za podnošenje i odobravanje udžbenika, kao i mogućnost nabavljanja preko škole, odnosno đačke zadruge što bi ukinulo sivo tržište, razne posrednike i samim tim uticalo na formiranje povoljnije cene.

“Ukida se postojeći procenat koji je doveo do ukrupnjavanja tržišta, ali i uskratio pravo da se nastavnik opredeli za udžbenik nekih izdavača, koji nije prešao potreban procenat od 5 odsto.Ostala je obaveznost korišćenja odabranih udžbenika za ciklus od 4 godine, ali je u izuzetnim slučajevima na predlog škole, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva, ostavljena mogućnost da u opravdanim slučajevima dođe do promene izabranih udžbenika”, naveo je ministar.

On je objasnio i da je pri Zavodu za udžbenike predviđeno formiranje Centra za niskotiražne udžbenike (na jezicima nac.manjina, prilagođeni deci sa posebnim potrebama, za srednje stručne škole i sl.) koji bi imao obavezu da iz fonda koji izdavači uplaćuju 2 odsto i dodatnim sredstvima Vlade Republike Srbije obezbedi dostupnost tih udžbenika na tržištu.

Šarčević je naveo i da se Predlogom zakona ukidaju liste ocenjivača udžbenika i da je precizirano ko može biti pregledač kako bi se izbegao sukob interesa i sam proces bio što transparentniji.

Zakon o prosvetnoj inspekciji

Govoreći o predlogu Zakona o prosvetnoj inspekciji Šarčević je kazao da taj akt na poseban način, objedinjuje u jedan zakon sve odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor, po nivoima obrazovanja, iz posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

On je naveo da je ovaj zakonski predlog propisao poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, odnosno pokrajini i donošenje rešenja ministra kojim se utvrđuje broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima. Predlog zakona je propisao i uslove za zapošljavanje prosvetnih inspektora koji rade poslove inspekcijskog nadzora u prosveti.

Ministar prosvete je rekao i da će posle gotovo čitave decenije, biti donet i Zakon kojim se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje, odnosno učenjem i obučavanjem.

28/03/2018 08:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments