Konkurs za mlade istraživače: Prilika za 1000 mladih

29/12/2017 09:11

Konkurs za mlade istraživače: Prilika za 1000 mladih

Posle seda, godina, raspisaće se konkurs ta 1000 mladih istraživača, studenata doktorskih studija.

Ministar Mladen Šarčević rekao je da se paralelno rade zakoni o inovacionoj delatnosti i finansiranju visokog obrazovanja.

On je dodao da postojećim zakonskim regulativama nije moguće raditi reformu sistema, promenu modela finansiranja, prelazak na kombinovano finansiranje i obezbediti veću relevantnost projektnih poziva. On je tom prilikom naglasio da će se raspisati konkurs za 1.000 mladih istraživača, studenta doktorskih studija, što je prvi put, posle 7 godina, da se velika grupa mladih istraživača uključuje u sistem.

Istovremeno biće ponuđeno do 50 mesta za istraživače koji su doktorirali u inostranstvu, a žele da se vrate u našu državu i našu naučnu zajednicu.

Ministar je pojasnio da će u saradnji sa matičnim odborima biti urađena evaluacija postojećih projekata, kako bi se isključili najgori. “Umesto njih biće uključeni mladi istraživači, i to u tekući projektni ciklus, koji produžavamo godinu dana”, naglasio je Šarčević.

Državni sekretar Vladimir Popović istakao je da će početkom godine biti urađena i rekategorizacija istraživača, uz pomoć Registra koji je u završnoj fazi izrade.

Uvođenje kombinovanog institucionalno-projektnog finansiranja, što se potpuno uklapa u već usvojenu Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja RS, kao i Akcioni plan Vlade Republike Srbije kao i uvođenje Fonda za nauku, čije bi formiranje omogućilo kvalitetnije finansiranje istraživanja su neko od osnovnih razloga za donošenje Zakona.

Važeći Zakon je donet 2005. godine, a stanje i okolnosti su se od tada znatno izmenile. Imamo i novu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanja za inovacije, istakao je Popović.

Povećanjem budžeta za više od 15% Ministarstvo je uspelo da kroz tekuću budžetsku rezervu reši i pitanje nedostajućih direktnih materijalnih troškova istraživanja za 2017. godinu (i DMT1, i DMT2). Sva sredstva su uplaćena naučnoistraživačkim organizacijama.

29/12/2017 09:11

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments