Internet obuke Mladih istraživača Srbije

08/01/2015 12:21

Internet obuke Mladih istraživača Srbije

Organizacija Mladi istraživači Srbije pokrenula je internet obuku za sve koji žele da nauče više o zaštiti prirode, volonterizmu i evropskim integracijama.

Stručnjaci iz Mladih istraživača Srbije su sa ekspertima iz drugih nevladinih organizacija i institucija razvili ovaj program obuke. Kursevi se sastoje iz lekcija, dodatnih materijala za čitanje (preporučeni sajtovi i dokumenta) i test provere znanja.

U okviru ove internet obuke dostupni su kursevi: Ekološka mreža NATURA 2000, Pregovaračko poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene, Ocena prihvatljivosti u zaštiti prirode, Upravljanje vodama u kontekstu održivog razvoja, Učešće javnosti u programima i procesima, Učešće javnosti u zaštiti prirode – uspešno pisanje, Osnovno o volontiranju: tipovi i forme, Emocije i volontiranje – kako razumeti svoje ponašanje.

Polaznici ovog programa mogu sami da biraju kada će, kako i koliko vremena provesti na internet kursu organizacija Mladi istraživači Srbije. Svi koji na testu odgovore tačno na više od 70 odsto pitanja na kraju kursa dobiće sertifikat.

Internet obuka organizacija Mladi istraživači Srbije dostupna je na sajtu obuke.mis.org.rs.

08/01/2015 12:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments