Globalna škola manjinskih prava u Budimpešti

12/03/2015 14:44

Globalna škola manjinskih prava u Budimpešti

Na NUPS fakultetu javne uprave u Budimpešti  održava se letnja škola koja će ugostiti 30 učesnika iz celog sveta. Oni će na forumu, koji će voditi eksperti i stručnjaci na polju međunarodnih ljudskih prava, političkih nauka, sociologije i istorije razmatrati suštinska pitanja vezana za manjine.  

Učesnici će učiti o višestrukim posledicama koje menjanje granica ima na identitet i ravnopravnost u međuratnom periodu i danas. Predavanja i interaktivne radionice će pokriti sledeće teme:

 • kritička procena geopolitičkog stanovišta na menjanje granica u Evopi;
 • posledice mirovnih sporazuma na nacionalni, etnički, jezički i regionalni identitet u Evropi;
 • menjanje granice i rešavanje konflikata sa normativnog gledišta (sa fokusom na Kurdistan i Kosovo);
 • uspešno upravljanje zajednicama sa graničnog područja;
 • aktuelne teme vezane za teritoriju Evrope (Škotska, Katalonija, Abhazija, Južna Osetija i Krim);
 • sposobnost rešavanja autonomnih problema u Centralnoj i Istočnoj Evropi;
 • zaštita manjina na Srednjem istoku;
 • međunarodni i transnacionalni pristup zaštiti manjina;
 • Romi u Evropi i konačno, politička ravnopravnost i identitet.

Letnja škola teži ka:

 • Proceni i razumevanju relevantnog međunarodnog prava i sa tim povezanu praksu rešavanja etničkih sukoba
 • Savremeni i nekadašnji način ophođenja sa zajednicama graničnih područja u različitim delovima Evrope
 • Razumevanje i razlaganje efikasnosti međunarodnog programa zaštite manjina sa akcentom na političku ravnopravnost i identitet

Letnja škola je predviđena kao mesto za sastajanje i konsultaciju sa akademskim autoritetima, stručnjacima, javnim službenicima i donosiocima odluka, gde se učesnicima pruža prilika da podele svoja iskustva i prilika da predstave i da diskutuju o svojim istraživačkim radovima.

Kriterijumi:

 • Javni službenici, donosioci odluka, profesori visokoškolskih ustanova i novinari sa zanimanjem za raznolikost, ravnopravnost, manjinska prava, rešvananje etničkih sukoba, geopolitiku i humanitarno pravo
 • Studenti master i doktorskih studija, koji žele da steknu takmičarske sposobnosti korisne za buduću akademsku karijeru ili praktično orijentisanu profesiju
 • Članovi građanskih inicijativa
 • Svi zainteresovani za aktuelna dešavanja, savremene teorije i naprednu obuku iz oblasti zaštite manjina

Troškovi:

Učešće iznosi 150 evra. Ono pokriva predavanja, smeštaj, hranu i kulturne događaje. Finansijska podrška je omogogućena za 15 učesnika.

Finansijska podrška je ponuđena od strane TLI i NUPS

 • 6 punih stipendija za prekookeanske kandidate ( osobe van teritorije Evropske Unije). Stipendija pokriva učešće i putne troškove izuzev prevoza sa aerodroma i troškova za vizu.
 • 9 polu stipendija pokrivaju učešće (predavanja, smeštaj, hranu i kullturne događaje). Putni troškovi nisu pokriveni

Kandidati bi trebalo da imaju:

 • Dokaz o trenutnom zaposlenju ili delatnosti na relevantnom polju
 • Jaku motivaciju koja će pomoći njihovom shvatanju i veštinama
 • Razrađene planove za buduća dešavanja ili posao na kojem mogu primeniti znanje sa kursa, stečena poznanstva i veštine

Kako se prijaviti?

Da biste se prijavili, popunite prijavni formular sa naše internet stranice, i sačuvajte ga pod sledećim imenom: 2015GMRSS_prezime_ime i pošaljite na email adresu: [email protected]

Molimo vas da ne šaljete nijedan drugi dokument. Zakasnele ili nepopunjene prijave neće biti uzete u obzir.

Izabrani prekookeanski kandtitati koji prime punu stipendiju ne bi trebalo da ugovaraju transport sami. Savetujemo da kontaktiraju Tom Lantos Institut ([email protected]) u što kraćem roku.

Rok za prijavu je 31. mart 2015

Letnja škola se održava od 19. do 25. jula 2015. godine.

Za više informacija posetite website.

12/03/2015 14:44

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments