Konkurs za projekte omladinskog sektora

12/01/2016 17:59

Konkurs za projekte omladinskog sektora

Konkurs za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora u Beogradu raspisan je od strene Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Projekti koji dobiju priliku za sufinansiranje od strane Grada biće realizovani u toku 2016. godine.

Konkurs je otvoren do 25. januara.

Na konkursu mogu učestvovati udruženja mladih i za mlade i njihovi saveti, ustanove, naučnoistraživački institut i druga pravna lica koja imaju sedište na teritoriji grada Beograda.

Projekti koji konkursišu moraju biti usmereni na organizovani rad sa talentovanim mladim ljudima, zainteresovanim mladim i mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica – putem multidisciplinarnih sadržaja koji se realizuju kroz različite oblike rada iz oblasti nauke, umetnosti i kulture.

Prilikom odabira projekata koji će dobiti odobrenje sufinansiranja prednost će imati oni koji su iz oblasti informacionih tehnologija i razvoja preduzetništva, kao i projekti koji su predviđeni za rad sa mladima u uzrastu između 15 i 19 godina.

Svi projekti koji konkurišu moraju biti besplatni za korisnike i da se direktan rad sa korisnicima realizuje tokom svakog kalendarskog meseca u godini u trajanju od najmanje osam časova svakog meseca.

Više informacija o konkursu nalazi se ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti kontaktiranjem Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda putem telefona 011 715 7430.

12/01/2016 17:59

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments