Proizvodnja sira starija nego što se verovalo?

07/09/2018 13:32

Proizvodnja sira starija nego što se verovalo?

Nakon analize tragova masnoće u posuđu koje je otkriveno uz dalmatinsku obalu, Međunarodna grupa naučnika je došla do podataka o najstarijim poznatim fermentisanim mlečnim proizvodima – svežim sirevima i jogurtima, proizvedenim pre 7.200 godina.

Ovi podaci ukazuju da je proizvodnja sira starija četiri hiljade godina.

Proizvodnja sira

Naučnici su otkrili da je mleko u posudama, na tom području, bilo prisutno pre 7.700 godina, odnosno 500 godina pre fermentisanih proizvoda.

Sara B. Meklur, antropolog sa pensilvanijskog državnog fakulteta navela je da DNK analiza populacije tog kraja, otkriva da su odrasli bili netolerantni na laktozu, dok su deca mogla da ga piju do desete godine.

Prema mišljenju naučnika, do promene je došlo 500 godina kasnije, kada je sveže mleko počelo da se prerađuje u sir. Od velike važnosti u ovom procesu je i oblik posuda u koje je mleko, odnosno sir odlagan. Naime, tu se ogleda kulturna promena, a kako ističe Meklurova, proizvodnja sira je bila od izuzetnog značaja, tolikog da si ljudi počeli da proizvode nove oblike posuđa.

Naučnici su istraživali posuđe s dva lokaliteta u Dalmaciji, dva velika arheološka nalazišta iz doba mlađeg kamenog doba.

Pronađene posude testirali su da bi pronašli tragove izotopa ugljenika kojima se može odrediti vrsta masti i time razlikovati između mesnih, ribljih, mlečnih i fermentisanih mlečnih proizvoda.

Uzorci su dokazali prisutnost sekundarne obrade mleka, u sir ili neki drugi fermentisani mlečni proizvod. Kako naučnici istču reč je o najranijem dokumentovanom dokazu tragova lipida fermentisanih mlečnih proizvoda.

U ono doba proizvodnja sira bila je napredna tehnologija koja je promenila čovečanstvo. Sir, koji je lakše prenosiv i manje kvarljiv od mleka, omogućio je širenje rane poljoprivrede na hladnija severna područja.

07/09/2018 13:32

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments