Kurs o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama

21/09/2015 14:55

Kurs o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama

Sertifikovani obrazovni kurs za lokalne koordinatore kancelarija za mlade i predstavnike nevladinih organizacija organizuje Misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Obrazovni kurs, koji se održava uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava, za temu ima – Rad sa osetljivim grupama mladih i principe nediskriminacije.

Kurs je organizovan u program od četiri dana, a održava se od 6. do 9. oktobra u Beogradu.

Program obrazovnig kursa je u skladu sa Smernicama za standarde rada KZM i kompetencija koordinatora, a obuhvata sledeće teme:

  • principi nediskiminacije i inkluzivnosti
  • pojedine osetljive grupe
  • kako senzibilisati okolinu za probleme mladih iz osetljivih grupa
  • kako uključiti principe nediskriminacije i inkluzivnosti u rad KZM

Svi učesnici kursa imaće priliku da sagledaju ovu oblast i čuju konkretna rešenja, razmene ideje i razmisle o zajedničkim akcijama kancelarija za mlade i nevladinih organizacija na lokalnom nivou.

Zainteresovani za učešće na ovom obrazovnom kursu moraju dostaviti ime i prezime, naziv organizacije ili kancelarije za mlade ispred koje se prijavljuju, grad/opštinu iz koje dolaze i visinu putnih troškova – mejlom na adresu [email protected].

Prijavljivanje je otvoreno do 28. septembra.

Prednost u učestvovanju ima će one kancelarije za mlade i organizacije civilnog društva čiji predstavnici nisu prošli ovaj obrazovni kurs.

Sve troškove prevoza, obuke, materijala, smeštaja i obroka snosi Misija OEBS u Srbiji.

Više informacija o kursu može se dobiti od Nevene Nikolić, koordinatorke kursa iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Kontakt:
mail: [email protected]
telefon: 064 824 6513

21/09/2015 14:55

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments