Finansiranje projekata za mlade u Subotici

17/09/2015 12:08

Finansiranje projekata za mlade u Subotici

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora koji je raspisao Grad Subotica traje do 30. septembar.

Konkurs je namenjen udruženjima mladih i udruženjima za mlade, kao i njihovim savezima, sa sedištem na teritoriji Grada Subotice koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju ovih udruženja koju vodi Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti programi i projekti iz oblasti obrazovanja mladih, zapošljavanja mladih, zdravlja i socijalne politike prema mladima, bezbednosti, mladih, slobodnog vremena mladih, kulture i sporta, aktivnog uključivanja mladih u društvo i volonterizma, oni koji se bave mladima u ruralnim sredinama i ekologijom i održivim razvojem.

Svaki projekat ili program može dobiti maksimalno 120.000 dinara.

Detalji prijave i konkurs nalaze se na sajtu Grada Subotice.

17/09/2015 12:08

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments