Kako napisati seminarski rad

05/05/2016 15:22

Kako napisati seminarski rad

Seminarski radovi su nešto što se traži na skoro svakom fakultetu i obično predstavlja noćnu moru za studente.

Ako ste student, sigurno ste već imali prilike da ih pišete, a ako niste, to je nešto što vas definitivno čeka. Upravo zato treba da se pripremite za ovakva iskušenja unapred.

Postoje tri stavke koje su veoma bitne kod izrade seminarskih radova:

1. Istraživanje teme

Odabir teme – Ukoliko imate priliku da birate temu, odaberite nešto što vas zanima. Sigurno ne želite da provedete sate i sate pišući o nečemu što vas apsolutno ne zanima. Ukoliko morate da pišete na zadatu temu, najvažnije je da se držite teme koju ste dobili i da ne zalazite u kompleksne teme da ne biste sami sebi otežali posao.

Pronađite izvore – Pre nego što počnete da pišete rad, pročitajte nešto o temi koju ste dobili ili izabrali. Najbolje je da prikupite sve moguće izvore i da ih iščitate pre nego što počnete s radom kako biste imali nekakav plan pisanja. Dobri izvori su biblioteke, akademski žurnali i onlajn enciklopedije.

Hvatajte beleške – Teško da ćete zapamtiti sve informacije koje pročitate istražujući. Zato je važno da hvatate beleške o tome gde ste i šta pročitali da možete kasnije da se snađete.

Razvijte cilj – Važno je da znate na koji način želite da predstavite informacije koje ste pronašli, bilo da ćete to uraditi u vidu poređenja ili izlaganja različitih argumenata.

Razgovarajte sa profesorom – Profesor koji vam je zadao seminarski rad uvek može da vam da smernice za dalji rad.

2. Organizujte svoj seminarski rad

Podelite rad na podnaslove – Verovatno ćete morati da pokrijete nekoliko različitih stvari u okviru svog rada. Razdvojte različite pojmove i posebno istaknite dve strane nekog argumenta.

Pripremite okvir – Pre nego što počnete da pišete, kreirajte okvir sadržaja vašeg rada kako biste vizuelno zamislili vaš konačni rad.

Napravite plan – Morate sebi postaviti realne ciljeve kako se u nekom trenutku ne biste osećali preopterećeno. Ne bi bilo loše da napravite neki raspored i da svakog dana izdvojite malo vremena za svoj seminarski rad. U tom slučaju vam se neće dogoditi da morate dva dana pred roka da radite danonoćno kako biste sve postigli na vreme. Ostavite bar jedan dan za proveru grešaka.

3. Pisanje rada

Napišite uvod – U ovom delu predstavite svoju temu i napišite svrhu vašeg seminarskog rada. Uvod treba da bude kratak, ne duži od jedne strane. Objasnite manje poznate pojmove i nemojte podrazumevati da su svi upućeni u vašu temu.

Napišite glavni deo rada – Ovaj deo rada je najvažniji. U njemu detaljno morate predstaviti svoju temu i izneti sve argumente, istraživanja i rezultate koji se na nju odnose. Struktura ovog dela rada je jako važna. Vodite računa da postoji logičan tok pojmova, tj. da ne skačete s teme na temu već da se nadovezujete na ono što je prethodno napisano. Obavezno uputite čitaoce u nove ideje o kojima ćete raspravljati dalje u radu. Izbegavajte ponavljanje i pišite koncizno sa sasvim dovoljno detalja.

Navedite reference na pravilan način – U svakom radu morate navesti odakle ste došli do određenih informacija. Koristite znake navoda kada nekoga citirate i obavezno označite koga ste citirali. Možete objasniti nečije ideje svojim rečima (parafrazirati) ali takođe morate ostaviti napomenu na kraju teksta.

Napišite zaključak – Ovaj deo rada se odnosi isključivo na zaključke do kojih ste došli istražujući temu svog seminarskog rada. U ovom delu ne morate puno detaljisati, važno je samo da navedete na osnovu čega ste i šta zaključili.

Kada ste postigli sve što je gore navedeno, vreme je da ponovo pročitate svoj rad i ispravite sve primećene greške.

 

05/05/2016 15:22

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments