Predstavljen Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

14/11/2017 08:38

Predstavljen Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

U okviru javne rasprave u Rektoratu Univerziteta u Beogradu javno je predstavljen nacrt zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS).

Nacrt ovog zakon predstavlja instrument kojim se uređuje oblast kvalifikacija i povezanost sa tržištem rada. Kako navode iz ministarstva, NOKS je osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja i od uticaja je na unapređenje sistema obrazovanja Republike Srbije, kao i na razvoj pojedinca.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije uspostavlja se jedinstveni i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja i nezavisno od životnog doba u kome se kvalifikacije stiču.

Zakonom su takođe predviđeni i nivoi NOKS-a od 1 do 8, njihovo upoređenje sa postojećim i ranijim nivoima obrazovanja i stručne spreme.

Uspostavljanje institucionalnog okvira za implementaciju sistema NOKS vrši se kroz:

1. Savet za NOKS koji daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

2. Agencije za kvalifikacije koja obavlja poslove obezbeđivanja kvaliteta (izrade predloga standarda kvalifikacija, vođenja registra…) i koordinacije između Saveta za NOKS i drugih nadležnih institucija u svim aspektima razvoja i implementacije NOKS.

3. Sektorskih veća koji su zasnovani na principu socijalnog partnerstva čija je ključna uloga da kroz partnerstvo sa Agencijom utvrde predlog standarda kvalifikacije.

Zakonom se uspostavlja i sistem za razvrstavanje kvalifikacija – KLASNOKS koji je usklađen sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 13-F). Uvođenjem KLASNOKS-a uspostavlja se jedinstven sistem klasifikacije kvalifikacija, nezavisno od postojećih klasifikacija obrazovnih profila preduniverzitetskog i visokog obrazovanja.

 

Izvor: mpn.gov.rs

Foto: mpn.gov.rs

14/11/2017 08:38

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments