Pred poslanicima nekoliko zakona iz oblasti prosvete

10/09/2019 12:56

Pred poslanicima nekoliko zakona iz oblasti prosvete

Na dnevnom redu 16. vanrednog zasedanja Skupštine Srbije je više zakona iz oblasti prosvete, među kojima su i Predlog zakona o dualnom modelu studija i Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Poslanici će razmatrati i izmene i dopune zakona o patentima, zakona o autorskim pravima i srodnim pravima, kao i izmene i dopune zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Novi zakoni o obrazovanju

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je obrazlažući Predlog zakona o dualnom modelu studija naveo da će primena ovog modela studija doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente.

Dualni model studija doprineće razvoju istraživanja i inovacija jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra – a tu studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća, i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata. regionalni razvoj, rekao je ministar.

On je objasnio i da tokom obavljanja učenja kroz rad poslodavci imaju neposredan uvid u znanja i veštine studenata i učestvuju u razvoju njihovih kompetencija, čime poslodavac posredno dobija i bazu kvalitetnih potencijalnih zaposlenih.

Predlogom zakona propisuju se obim, period i mesto realizacije studija po dualnom modelu. Predlogom zakonom je predviđen odnos od 450 časova aktivne nastave i 450 časova učenja kroz rad, što u ukupnom opterećenju od 900 časova odgovara maksimalnom opterećenju od 900 časova koji je propisan važećim standardima za akreditaciju studijskih programa. Predlogom zakona daje se mogućnost da ukoliko učenje kroz rad nije moguće ostvariti u celini realizovati kod poslodavca, da se deo učenja kroz rad realizuje na visokoškolskoj ustanovi ili kod nekog trećeg lica koje ima materijalne, tehničke i kadrovske uslove za izvođenje dela učenja kroz rad, ali isključivo uz saglasnost visokoškolske ustanove. Pod trećim licima podrazumevaju se trening centri, druga pravna lica koja realizuju obuke, drugi poslodavac, druga visokoškolska ustanova i sl.

Zaštita prava studenata na dualnom modelu studija obezbeđena je kroz primenu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, zakona kojim se uređuje oblast rada i bezbednosti i zdravlja na radu, zakona kojim se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakona o dualnom modelu sudija.

Govoreći o Predlogu zakonu o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija Šarčević je rekao da će se ovim zakonom urediti opšti i automatski sistem priznavanja kvalifikacija, kao i priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Republika Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja Evropskoj uniji donese Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, koji će imati odloženo dejstvo, odnosno, primenjivaće se od momenta pristupanja EU

10/09/2019 12:56

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments