Pilotiranje: diplome na osnovu radnog iskustva

19/04/2021 10:38

Pilotiranje: diplome na osnovu radnog iskustva

Pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja počeće u maju, a nakon što bude uveden u sistem, ovaj postupak omogućiće sticanje kvalifikacije i onima koji su znanja i veštine stekli van obrazovnog sistema, kroz radno ili životno iskustvo – najavljeno je na radionici održanoj na Paliću, na kojoj su predstavljene pripreme za pilotiranje koje su do sada sprovedene uz podršku projekta “Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija”.

možda vas zanima i šta je Dualno obrazovanje

– Obrazovanje je stub razvoja, a kroz dva zakona – Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija sa svim bliže određenim uslovima i Zakon o dualnom obrazovanju, na oba nivoa približavamo privredu obrazovanju, što je razvojno najvažniji element u sistemu obrazovanja – izjavila je pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i vaspitanje prof. dr Gabrijela Grujić.

Pripreme su obuhvatile razvoj pravilnika, procedura i programa, instrumenata za ocenjivanje i pripremu elaborata za akreditaciju, a škole uključene u pilotiranje su spremne za naredni korak – izbor kandidata i proveru kako predložena rešenja funkcionišu u praksi.

U pilotiranju će učestvovati 22 srednje stručne škole, a prvi kandidati biće odrasli koji su do sada bez sertifikata radili kao armirači, zidari, rukovaoci građevinskom mehanizacijom, tesari, pekari, mesari, kuvari, stolari i modni krojači. Ovih devet kvalifikacija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabralo je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jer podaci ukazuju da najveći broj nezaposlenih bez kvalifikacija ima upravo ova radna iskustva, a da na tržištu rada postoji potreba za kvalifikovanim kadrovima u ovim oblastima.

Priznavanje prethodnog učenja predstavlja mogućnost da se odraslima, koji iz različitih razloga nisu završili školovanje, procene i priznaju znanja i veštine stečene kroz obuke, životno i radno iskustvo, i da se za tako priznata znanja dobije uverenje o stečenim kompetencijama ili sertifikat kojim se potvrđuje stečena kvalifikacija. Ceo postupak, od prijave kandidata do izdavanja sertifikata, trebalo bi da traje najviše tri meseca.

– Na taj način obezbedićemo brži transfer ka svetu rada, socijalno uključivanje, viši nivo samopouzdanja i samopoštovanja – zaključila je prof. dr Gabrijela Grujić.

Кvalifikacije stečene kroz radno iskustvo, a potvrđene kroz postupak priznavanja prethodnog učenja na tržištu rada biće potpuno jednake kvalifikaciji stečenoj kroz obrazovni sistem. Da bi to bilo bilo moguće, kompetencije koje se priznaju moraju da budu usklađene sa standardom kvalifikacija.

– Standardi su osnov za priznavanje prethodnog učenja, jer omogućavaju uporedivost kvalifikacija stečenih na različite načine, a Agencija za kvalifikacije je prošle godine usvojila 32 standarda – rekao je direktor Agencije, prof. dr Časlav Mitrović.

možda vas zanima i Šta je kognitivni angažman?

Veliku podršku pilot-školama u pripremi programa i instrumenata za ocenjivanje kandidata pružili su i stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a kako je istakao Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, podrška će biti nastavljena kroz obuke za ocenjivače u postupku priznavanja prethodnog učenja.

Interesovanje i pojedinaca i poslodavaca već postoji, zaključeno je na radionici, jer su do pilot-škola već počeli da stižu upiti zainteresovanih.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Agencije za kvalifikacije, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i pilot-škola.

Pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi uz podršku projekta “Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji”. Nakon što se predložena rešenja, kroz pilotiranje provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja moći da proveravaju i potvrđuju kvalifikacije na II, III i V nivou Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOКS).

Projekat “Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji” je jedan od tekućih projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju, itd.

 

19/04/2021 10:38

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments