Zemaljska upotreba satelitske kamere

14/04/2015 13:13

Zemaljska upotreba satelitske kamere

Kamera koja je sastavni deo satelita Prova-V, izuzetno je moćna kamera i iz svemira prati rast i razvoj useva na zemlji, a kada se nađe u lekarskoj ordinaciji, ima potpuno drugačiju ulogu.

U zemaljskom okruženju, ova kamera otkriva rak kože i pomaže u bržem postavljanju dijagnoze.

Ovaj uređaj detektuje infracrveno svetlo, što znači da može da vidi i zabeleži promene koje nisu vidljive ljudskim okom. Ljudsko oko registruje samo frekvencije određenog opsega, odnosno, osetljivost ljudskog oka prestaje na jednom mikrometru talasne dužine. Sve talasne dužine veće od jednog mikrometra nalaze se u infracrvenom delu spektra i za čoveka su nevidljive. Kameru je dizajnirao Koer van der Zanden iz belgijske kompanije Xenics, koji objašnjava da svetlo koje se odbija sa predmeta koji nas okružuju, nosi mnogo informacija koje tek treba da otkrijemo pomoću uređaja kao što je ova kamera.

koza-ruke

Ova kamera ima mogućnost da vidi ispod površine kože

Kada je usmerena na našu kožu, ova kamera vidi i ispod površine kože. Zbog veće talasne dužine, infracrveno svetlo prodire dublje u kožu, a kako se svetlost odbija, moguće je uočiti promene u koži i ispod njene površine. Kada je u pitanju rak kože, bolesne ćelije uglavnom nisu na samoj površini, već malo dublje u koži.

Sa stanovišta lekara, ova tehnologija bi značila lakše i brže postavljanje dijagnoze, bez potrebe za biopsijom i čekanjem laboratorijskih rezultata. To istovremeno znači da bi pacijent bio izložen manjem stresu jer nema neizvesnosti, a i metoda je neinvanzivne prirode. Osim toga, oprema za sprovođenje ove vrste dijagnostike bi trebalo da bude ekonomičnija od biopsije. Ova nova tehnologija za dijagnostiku je već sada spremna, ali kompanija trenutno radi na dobijanju svih neophodnih dozvola, što može da potraje oko pet godina.

Upotreba kamere u medicini nije njena jedina moguća zemaljska upotreba. Satelitska kamera se još može koristiti u fabrikama za reciklažu i to za potrebe automatskog sortiranja plastike, jer neke vrste plastike golom oku izgledaju isto. Zatim, fabrike koje proizvode solarne panele mogu koristiti ovakve kamere za uočavanje neprimetnih oštećenja u solarnim ćelijama.

Zandenova želja je da znanje koje su on i njegove kolege stekli radom na svemirskim projektima prenese u zemaljsko okruženje. Prvobitna upotreba kamere je bila da, kao sastavni deo satelita, prati našu planetu, a kako je kružila oko planete, kamera je beležila stanje vegetacije. Malo po malo, zahvaljujući ovom uređaju dobijena je kompletna slika Zemlje. Na osnovu ovakvih satelitskih snimaka može se videti kako su usevi, na primer u Africi, napredovali u odnosu na prethodnih nekoliko dana, što se dalje može uporediti sa podacima iz prethodnih godina. To naučnicima omogućava da na vreme procene kada usevi ne napreduju kako treba, i kada se može očekivati nestašica hrane.

Kamera se još može upotrebiti za praćenje krčenja šumskih površina na lokacijama kao što je Amazonija. Tako bi se mogle zapaziti manje promene koje se ne vide na uobičajenim satelitskim snimcima.

Infracrveni spektar krije mnogo korisnih informacija za društvo. Zato se u uređajima koji mogu da detektuju infracrvenu svetlost može naći dragocena pomoć za pronalaženje značajnih odgovora.

14/04/2015 13:13

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments