Još brža pretraga na Google-u

04/09/2015 12:25

Još brža pretraga na Google-u

Google je uveo nove opcije koje će ubrzati pretragu podataka na internetu. Na ovaj način će se još lakše dolaziti do željenih informacija.

Novost je to što je Google uveo mogućnost da se diktiranje teksta ili obavljanje pretrage interneta izvršava bez napuštanja dokumenta.

Tako je sada moguće pretraživati internet bez napuštanja Google Docs-a. Nakon završetka pretrage, moguće je dodati pronađene informacije dokumentu uz samo nekoliko klikova.

Osim ovoga, Google je uveo i mogućnost glasovne komande kako bi se tekst pisao bez upotrebe tastature. Ovo je moguće aktivirati pomoću opcije “Voice” (glas) u meniju “Tools” (alatke) na raunaru ili pritiskom centralnog dugmeta na pametnom telefonu,

Glasovno komandovanje dostupno je na 40 različitih jezika.

Takođe, novost u Google Docs-u je i to što je moguće videti poslednje izmene na dokumentu, zahvaljujući funkciji “Last edit” (Poslednja promena).

04/09/2015 12:25

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments