Utvrđene zloupotrebe zaposlenog u školi u Pirotu

17/09/2019 11:15

Utvrđene zloupotrebe zaposlenog u školi u Pirotu

Zaposlenoj je danas uručen zaključak o pokretanju disciplinskog postupka i rešenje o udaljenju sa rada.

Grupa za internu reviziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je tokom interne revizije poslovanja Mlekarske škole sa domom učenika „Dr Obren Pejić sa sedištem u Pirotu, ukazala na značaj i potrebu uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole (značaj kontrolne aktivnosti duplog potpisa), čime se rizici od nenamenskog trošenja budžetskih sredstava, necelishodnog trošenja sopstvenih sredstava i mogućnost zloupotreba, korupcije i sukoba interes, svode na minimum.

Postupajući po preporukama revizora, rukovodstvo škole je sumnju na zloupotrebu položaja finansijskog radnika Z.M. prijavilo Odeljenju za privredni kriminal i imenovalo komisiju koja je ispitala okolnosti i činjenice u vezi sa tim i o tome sačinila izveštaj.

Utvrđeno je da je Z.M. finansijski radnik u mlekarskoj školskoj radionici, zloupotrebila položaj i oštetila Školu, tako što je u periodu od januara 2013. do avgusta 2019. godine, na svoj i još jedan račun prebacivala određena novčana sredstva Škole.

Zaposlenoj je danas uručen zaključak o pokretanju disciplinskog postupka i rešenje o udaljenju sa rada.

Očekuje se postupanje ostalih državnih organa.

17/09/2019 11:15

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments