Učešće u projektu “Kritička mašina”

04/01/2016 16:01

Učešće u projektu “Kritička mašina”

Konkurs za učestvovanje u projektu “Kritička mašina”, koji raspisuje Kontekst Kolektiv iz Beograda, otvoren je do 20. januara.

Projekat “Kritička mašina” predstavlja seriju seminara koji će se realizovati tokom 2016. godine.

Za prijavljivanje na konkurs je potrebno minimalno iskustvo u pisanju, interesovanje za teme koje će se obrađivati i zajednički rad. Osim toga, na konkurs se mogu prijaviti i studenti društvenih, političkih i prirodnih nauka, umetnosti i drugo.

Broj polaznika programa je ograničen – biće odabrano samo 10 kandidata i kandidatkinja.

Projekat “Kritička mašina” sprovodi se sa ciljem da se doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenimena, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom.

U okviru projekta biće realizovan niz seminara koji podrazumevaju radionice, javna predavanja i tekstualnu produkciju.

Prvi seminar

Tema prvog seminara biće “Grad i kriza kapitalizma” gde će se preispitivati pitanja savremene proizvodnje grada, migracija, problemi stanovanja, segregacije stanovništva, uloge javnog i privatnog prostora kao i uloge kutlure i umetnosti u ovim procesima.

Drugi seminar

Tema drugog seminara biće “Odnos rada i kapitala” gde će se govoriti o ponudi osnovne kritike i analize logike (savremenog) kapitalističkog načina proizvodnje kroz kratak pregled istorije radničkih borbi, sa fokusom na nevidljivi ženski rad i diskusiju o mogućim političkim i ekonomskim alternativama.

Treći seminar

Tema trećeg seminara biće “Komodifikacija javnog sektora – posledice i alternative”, gde će se prisutni baviti procesom kompdifikacije i racionalizacije javnog sektora, naročito u zdravstvu i obrazovanju, kao i problematizovanjem položaja mladih u periodu “mera štednji”, velikim procentom nezaposlenosti i sve češćim zahtevima za neplaćenim i volonterskim radom.

Prijavljivanje za projekat “Kritička mašina”

Zainteresovani kandidati za prijavu moraju poslati:

  • kontakt podatke (mejl adresu i broj telefona);
  • narativnu biografiju (do 500 reči) – koja će uključiti sfere interesovanja i dosadašnje iskustvo u školovanju, studiranju i radu;
  • motivaciono pismo (do 500 reči) – koje bi trebalo da odgovori na pitanja – Zašto ste zainteresovani za ove teme? Da li ste imali nekog prethodnog iskustva u bavljenju ovim temama? Šta očekujete od seminara? Da li mislite da možete da se posvetite učešću u seminarima u kontinuitetu u postavljenom vremenskom periodu?

Prijave se šalju mejlom na adresu [email protected].

Krajnji rok za prijavu je 20. januar 2016. godine.

Kandidati koji budu odabrani za učešće u projektu “Kritička mašina” biće obavešteni do 1. februara.

Dodatne informacije moguće je dobiti slanjem mejla na adresu [email protected].

Učestvovanje u projektu je besplatno. Program će se realizuje u Beogradu, a troškovi prevoza za polaznike i polaznice van Beograda su obezbeđeni.

Kritička mašina podržana je od strane fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

04/01/2016 16:01

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments