Javni poziv za finansiranje EUREКA projekata

23/04/2021 17:41

Javni poziv za finansiranje EUREКA projekata

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je javni poziv za finansiranje EUREКA projekata za 2021. godinu. Svrha ovog konkursa je da podstakne organizacije i njihovo učešće u svim tehnološkim oblastima EUREКA programa. Predmet poziva je sufinansiranje domaćeg udela u međunarodnim projekatima za istraživanje i razvoj, koje na sastancima EUREКA odobrava Grupa visokih predstavnika EUREКA programa.

Cilj Ministarstva u sprovođenju poziva je, da podstičući uključivanje srpskih organizacija u međunarodne EUREКA projekte, u vidu bespovratnih sredstava za istraživačke i razvojne aktivnosti, omogući da budu u koraku sa evropskim trendovima istraživanja i razvoja i preduzetničkim trendovima, koji nastaju u evropskom prostoru. Po ovom pozivu prijavljuju se istraživačko-razvojni Eureka projekti, sa srpskim učešćem, u svim Eureka tehnološkim oblastima.

U EUREКA inicijativi, pored 41 punopravne zemlje članice (27 zemalja EU, Severna Makedonija, Island, Izrael, Monako, Crna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija), učestvuju i: Albanija i Bosna i Hercegovina sa svojim informativnim punktovima, Južna Кoreja kao zemlja partner i Argentina, Кanada, Južna Afrika i Čile, kao pridružene članice. Svaka od navedenih zemalja ima svoju nacionalnu proceduru i programsku šemu finansiranja po kojima finansira svoje nacionalno učešće.

Osnovni programski princip EUREКA inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju EUREКA projekta. Da bi projekat dobio EUREКA brend mora da ispunjava sledeće međunarodne uslove:

ima civilnu namenu,
realizuje se učešćem najmanje dve nezavisne partnerske organizacije-realizatora, iz najmanje dve zemalje članice EUREКA inicijative,
krajnji cilj projekta mora biti novi ili poboljšani proizvod, tehnologija ili usluga,
rukovođen je potrebama privrede,
mora predstavljati završenu, nedeljivu celinu, sa zajedničkim konačnim ciljem, udeo jednog partnera i udeo vrednosti projekta iz jedne države ne smeju da prelaze 75% ukupne vrednosti projekta.

U realizaciji Eureka Projekata mogu da učestvuju sve naučnoistraživačke, inovacione, privredne i druge organizacije. Кorisnik budžetskih sredstava, može biti samo organizacija- realizator projekta, koja je upisana u Registar naučnoistraživačke delatnosti ili u Registar inovacione delatnosti Ministarstva u statusu: istraživačko-razvojnog centra ili inovacionog centra i koja zajednički podnosi prijavu za sufinansiranje Eureka projekta sa najmanje jednim korisnikom rezultata predloženog Eureka projekta.

Za finansiranje Eureka projekata koriste se budžetska sredstva i sredstva privatnog sektora. Za finansiranje Eureka projekta budžetska sredstva se koriste pod uslovima propisanim Zakonom i navedenim Aktom. Najveći dinarski iznos koji može da se odobri za pojedini Eureka projekat za jednu godinu projektnog finansiranja ne može biti veći od dinarske protivvrednosti iznosa od 50.000,00 evra obračunatog po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke o finansiranju odnosnog Eureka projekta. Privredna društva-korisnici rezultata projekta koja učestvuju u EUREКA projektu snose troškove svog učešća u realizaciji projekta iz sopstvenih sredstava.

Rok za prijem prijava, po ovom pozivu je 28. juna 2021. godine. A sve neophodne informacije kao i potrebnu dokumentaciju za učešće u ovom javnom pozivu možete preuzeti i dobiti OVDE.

 

23/04/2021 17:41

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments