Detaljna pravila online nastave

27/11/2020 10:56

Detaljna pravila online nastave

Svi školski pismeni zadaci koji traju duže od 15 minuta radiće se u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Tokom nastave na daljinu, učenici koji nisu zadovoljni svojim ocenama moći će da ih poprave tako što će odgovarati online ili će to isto moći da obave u svojim učionicama uz poštovanja mera zaštite

Ovo su detaljna uputstva koja su iz Ministarstva prosleđena školama, koja su detaljni nacrti kako da škole organizuju nastavu na daljinu i kako da ocenjuju đake. Kako Blic prenosi, ovo su tačke prema kojima će se formirati i odvijati nastava, kako će se učenici ocenjivati i koje su obaveze profesora.

  1. Dok traje nastava na daljinu potrebno je u kontinuitetu primenjivati različite tehnike za praćenje rezultata učenja (kvalitet i obim savladanosti programskih sadržaja u odnosu na očekivane ishode).
  2. Posebnu pažnju treba posvetiti praćenju napredovanja učenika u skladu sa principima formativnog ocenjivanja. Кod svih metoda ocenjivanja treba insistirati na bitnim sadržajima to jest, na onim sadržajima koji su ključni za ostvarivanje ishoda obaveznog predmeta, izbornog programa i slobodne nastavne aktivnosti.
  3. Ocene koje su učenici dobili u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada od početka ove školske godine i podaci o napredovanju učenika i ocene koje će učenicima biti date u periodu do završetka prvog polugodišta omogućiće izvođenje zaključne ocene.
  4. Nastavnik je autonoman u planiranju ocenjivanja i odlučuje o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati i u drugom polugodištu, s tim da se vodi računa o ravnomernom rasporedu u odnosu na druge pismene i kontrolne zadatke.
  5. Nastavnici mogu da iskoriste mogućnost da učenike ocene i na osnovu aktivnosti i njegovih rezultata rada, a naročito: izlaganja i predstavljanja (izrade i izlaganja prezentacija, izložbe radova i produkata, rezultata istraživanja, modela, crteža, postera, dizajnerskih rešenja i drugo), učešća u debati i diskusiji, pisanja eseja, domaćih zadataka, učešća u različitim oblicima grupnog rada, rada na projektima, zbirkama odabranih učenikovih produkata rada – portfolija, u skladu sa programom nastave i učenja, odnosno školskim programom.
  6. Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, potrebno je uzeti u obzir sve ocene, kako tokom nastave po izabranom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Zaključna ocena je javna i obrazložena. Ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu da izuzetno odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.
  7. Ukoliko učenik nema broj ocena potrebnih za utvrđivanje zaključne ocene, iz opravdanih razloga (bolest, izolacija i drugo) može da bude neocenjen. Ovom učeniku neće biti utvrđen opšti uspeh na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu je potrebno posebno planirati dodatnu podršku za ovu kategoriju učenika.
  8. Raspored pismenih zadataka i pismenih provera dužih od 15 minuta koje se upisuju u dnevnik, neophodno je revidirati, uskladiti sa kalendarom obrazovno-vaspitnog rada i objaviti za svako odeljenje na oglasnoj tabli škole i na zvaničnoj internet strani škole u najkraćem periodu (najkasnije do utorka 01.12.2020. godine).
  9. Nastavnik je u obavezi da obavesti učenike o sadržajima programa nastave i učenja koji će se pismeno proveravati prema rasporedu najkasnije pet dana pre provere. Svi pismeni zadaci i pismene provere duže od 15 minuta realizuju se u školi uz poštovanje svih epidemiološkoh mera.
  10. Ocenjivanje učenika na osnovu usmene provere postignuća izuzetno može da se obavlja neposredno u školi, ukoliko je učenik nezadovoljan predlogom zaključne ocene.
27/11/2020 10:56

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments