Back to homepage

Proporcionalnost duži i Talesova teorema – Matematika 1. razred srednje škole

Oblast: Homotetija
Lekcija: Proporcionalnost duži i Talesova teorema
Razred: 1. razred srednje škole

Neka su date duži a, b, u, gde je u jedinična duž, ako je a=mu, b=nu  tada se količnik m:n odnosno mn naziva razmerom duži a i b što se označava sa a:b=m:n, odnosno sa:

Telesova teorema. Ako paralelne prave a i b presecaju pravu p u tačkama A i B, a pravu q u tačkama A1 i B1, i ako je S zajednička tačka pravih p i q tada važi:

Ako dve proizvoljne prave p i q preseca niz paralelnih pravih, tako da su odsečci na jednoj pravoj jednaki među sobom, onda su i odsečci na drugoj pravoj međusobno jednaki.

Ako su dve poluprave Sp i Sq presečene dvema pravama a i b, tako da su odsečci na Sp i Sq proporcionalni, onda su prave a i b paralelne.

Zadaci i testovi za vežbanje

OVA OBLAST TI PREDSTAVLJA PROBLEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI