Back to homepage

Izometrijske transformacije – centralna simetrija – Matematika 1. razred srednje škole

Oblast: Geometrija
Lekcija: Četvorougao
Razred: 1. razred srednje škole

Preslikavanje koje svaku tačku A ravni α prevodi u tačku A’ simetričnu sa A u odnosu na tačku S te ravni, naziva se centralna simetrija ravni α sa centrom S. Označava se sa Is.

Za figuru ravni α kaže se da se preslikava na figuru F’ centralnom simetrijom Is ako svakoj tački M figure F odgovara tačka M’ figure F’ koja je tački M centralno simetrična:

M’ = Is(M),

važi i obrnuto.

 

Ako se neka figura centralnom simetrijom preslikava na samu sebe, kaže se da je ta figura centralno simetrična.

Ako je duž AB centralno simetrična sa duži A’B’, tada je AB’ = A’B.

Svojstva centralne simetrije:

  • centralna simetrija je direktna izometrija ravni;
  • centralno simetrične prave su paralelene među sobom;
  • jedina nepokretna tačka je centar simetrije;
  • nepokretne su prave koje sadrže centar simetrije;
  • dve uzastopne jednake centralne simetrije daju koincidenciju (involutivnost centralne simetrije) tj. II(M) = M.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ GEOMETRIJE?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI