Back to homepage

Pitagorina teorema – Matematika za 7. razred

Oblast: Pitagorina teorema
Lekcija: Pitagorina teorema
Razred: 7. razred osnovne škole

Pitagorina teorema – definicija:

Površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbiru površina kvadrata nad katetama pravouglog trougla.

Pitagorina teorema – formula

Katete su stranice pravouglog trougla koje grade prav ugao, tj. ugao od 90°. Na slici su označene sa a i b.

Hipotenuza je najduža stranica u pravouglom trouglu i nalazi se naspram pravog ugla. Na slici je obeležena sa c.

Ako su a i b dužine kateta i c dužina hipotenuze u prvouglom trouglu, tada prema Pitagorinoj teoremi važi:

c2 = a2 + b2

Zbir oštrih uglova u pravouglom trouglu je jednak pravom uglu:

α + β = 90°

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA PITAGORINOM TEOREMOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI