Back to homepage

Površina kruga – Matematika za 7. razred

Oblast: Krug
Lekcija: Površina kruga
Razred: 7. razred osnovne škole

Posmatramo krug koji je podeljen na 12 podudarnih delova. (Slika 1.) Delove razvijemo i složimo kako je to prikazano na desnoj strani slike. Dobijena figura liči na paralelogram čija je osnovica poluobim kruga, a visina poluprečnik kruga.

Ukoliko bi krug podelili na veći broj delova dobili bi figuru koja sve više liči na pravougaonik. Jedna stranica tog pravougoanika je jednaka poluprečniku, a druga poluobimu kruga.

Površinu tog pravougaonika određujemo kao proizvod dve stranice:

P = r • rπ = r2π

Sledi da je površina kruga jednaka proizvodu kvadrata poluprečnika kruga i konstante π:

P = r2π

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA ZADACIMA IZ KRUGA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI