Na današnji dan donet Zakon o merama

01/12/2016 12:42

Na današnji dan donet Zakon o merama

Na današnji dan, 1. decembra 1873. godine Skupština Kraljevine Srbije je donela Zakon o merama, kojim je promenjen do tada korišćen sistem mera.

Donošenjem novog zakona prestale su da važe mere kao što su aršin, lakat, pedlja, a merna jedinica za dužinu postao je metar, podeljen na decimetre, santimetre i milimetre.

Srpski matematičar, a kasnije i akademik, Dimitrije Nešić, bio je zadužen za reformu mernog sistema u Kraljevini Srbiji. Zakon o merama doneo je promenu i u mernim jedinicama za težinu, pa je tada uveden i kilogram kao merna jedinica.

Obe merne jedinice zasnovane su na francuskim arhiviskim pramerama, a Državna služba mera, koja je ozakonjena pri Ministarstvu finansija Kneževine Srbije, bila je zadužena da se stara o kontroli mera.

01/12/2016 12:42

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments