Konkursi za omladinske programe i projekte

06/08/2016 09:48

Konkursi za omladinske programe i projekte

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije raspisalo je novi kruga konkursa za program i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

Krajnji rok za konkurisanje ističe 16. avgusta 2016. godine.

U ovom krugu otvorena su tri konkursa:

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
  2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
  3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Na konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou mogu da učestvuju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Na konkursu za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i konkrusu za razvoj i sprovođenje omladinske politike mogu da učestvuju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih koje vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Više inforacija o konkursima nalazi se ovde.

06/08/2016 09:48

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments