Back to homepage

Synonyms and Opposites – Sinonimi i antonimi u engleskom jeziku

Sinonimi – Synonyms

Sinonim je reč koja je po značenju identična ili vrlo slična nekoj drugoj reči, ali se od nje razlikuje po svom obliku. Sinonimi mogu biti imenice, glagoli, prilozi, pridevi ili predlozi, dakle dve reči koje čine par sinonima moraju biti ista vrsta reči.

Potpuni sinonimi imaju isti opseg značenja i zamenljivi u svakom kontekstu, npr: car-automobile (auto-automobil). I u engleskom i u srpskom jeziku postoji veoma mali broj reči koje su potpuni sinonimi.

Delimični sinonimi imaju različiti opseg značenja i zamenljivi su samo u nekom kontekstu, npr: house-home (kuća-dom), otprilike-oko (about-approximately).

Naći pravu reč je važno ako želite da vaše misli i ideje prenesene na odgovarajući način.

Neki teoretičari smatraju da ni jedan sinonim nema apsolutno isto značenje (u svim kontekstima i na svim svim društvenim nivoima). Međutim, mnogi ljudi smatraju da sinonimi koje koriste imaju identično značenje za sve praktične upotrebe i u svakoj sitaciji. Različite reči koje su slične po značenju, razlikuju se iz određenih razloga. Neki izraz je formalniji od drugog. It’s mu fault/its my mistake.

Sinonimi i antonimi predstavljaju sastavni deo engleskog jezika. Poznavanje određenog broja reči u engleskom jeziku preduslov je za efektivno izražavanje, bilo u pisanom ili usmenom obliku.

Na primer, glagol “to cleave” u engleskom ima dva sinonima koji su jedan drugom antonimi: “lepiti” i “rascepiti”.

Sinonimi su različite reči sa identičnim ili sličnim značenjem. Za reči koje su sinonimi kaže se da su sinonimne (synonymous), a odnos dveju reči sa istim značenjem zove se sinonimija (synonymy).

Primer sinonima su reči “car” i “automobile”. Isto tako, ukoliko govorimo o frazi “long time” ili “extended time”, reči “long” i “extended” postaju sinonimi. U figurativnom smislu, za dve reči se kaže da su sinonimi ukoliko imaju istu konotaciju.

Bilo koja vrsta reči može da bude sinonim (npr. imenice, glagoli, pridevi, prilozi ili predlozi), sve dok su oba člana u paru iste vrste reči.

Pogledajte još primera sinonima u engleskom jeziku:

 • baby and infant (noun)
 • student and pupil (noun)
 • buy and purchase (verb)
 • pretty and attractive (adjective)
 • sick and ill (adjective)
 • quickly and speedily (adverb)
 • on and upon (preposition)
 • freedom and liberty (noun)
 • dead and deceased (adjective)

Antonimi – Opposites

Antonimi su reči suprotnog značenja.

 • Primer: “FAT” (debeo) je antonim od “THIN” (mršav)

Antonim je reč čije je značenje suprotno od značenja druge reči. U antonimskom odnosu mogu biti imenice (day-night), pridevi (tall-short), glagoli (arrive-depart), prilozi (fast-slowly) i predlozi (under-above).

Pravi antonimi su oni koji su se razvili iz različitih korena reči. Primer:

 • good-bad
 • truth-lie

Tvorbeni antonimi su nastali dodavanjem različitih prefiksa (un-, in-, mis-, dis-, non-…). Primer:

 • likely-unlikely
 • conformist-nonconformist
 • discreet-indiscreet
 • honest-dishonest
 • trust-mistrust

Postoje i višestruki antonimi koji su višeznačnice i u zavisnosti od značenja one su suprotnosti različitim rečima. Primeri:

 • old-new
 • old-young
 • old-modern

British & American spelling rules

Postoje neke razlike u spelovanju reči u britanskom i američkom engleskom. 1800-tih godina, Kongres u SAD-u se odlučio da uvede neke promene kako bi reči zvučale više fonetski.

Pogledajte sledeće primere:

British English

 • words ending in -re
 • words ending in -our
 • words ending in -ogue
 • words ending in -ise, -ize
 • final -l doubled after short vowel
 • words ending in -ence

American English

 • change to -er
 • change to -or
 • change to -og
 • ending only in -ize
 • l not always doubled after a short vowel
 • change to -ense

Examples (British – American)

 • re/-er: centre-center; metre-meter; maneuvre-maneuver, theatre-theater
 • our/-or: colour-color, neighbour-neighbor, honour-honor, splendour-splendor, parlour-parlor
 • ouge/-og: catalogue-catalog, monologue-monolog,
 • ise, -ize/-ize: realise, realize-realize, criticise-criticize, maximise-maximize, apologise-apologize, authorise-authorize, dramatise-dramatize, recognise-recognize, summarise-summarize
 • ll/-l: travelled-traveled; modelling-modeling
 • ence/-ense: defence-defense; licence-license, pretence-pretense, offence-offense

Pogledajte ostale lekcije iz leksikona engleskog jezika OVDE.

Tutorijali - Materijali za učenje