Back to homepage

Vocabulary – Leksikon

Cilj učenja stranog jezika je sporazumevanje sa drugima. Da biste lakše komunicirali na engleskom jeziku, morate da naučite što više reči i da poznajete njihovo značenje. Bogat vokabular će vam znatno olakšati usmenu konverzaciju, a umeće upotrebe različitih sinonima će vaše pisanje na engleskom uvek učiniti originalnim.

Učenje reči engleskog jezika

Učenje novih reči na tradicionalan način je naporno i prevaziđeno. Sada možete koristiti nove metode, koje uključuju zanimljive lekcije, zabavne priče, poslovice i izreke pomoću kojih ćete lakše i brže proširiti svoj fond engleskih reči.

 

1Frazalni glagoli

 

2Izreke i poslovice

 

3Sinonimi i antonimi

 

8Poslovni recnik

 

 

5Skracenice

 

6Poslovni jezik

 

7Korisne fraze

 

Tutorijali - Materijali za učenje