Back to homepage

Business Language – Poslovni jezik

Ukoliko vas očekuje poslovni razgovor sa inostranim partnerima korisno je da poznajete fraze engleskog jezika koje se koriste u poslovnoj komunikaciji.

Company Description

What company do you work for? – Za koju kompaniju radite?

Which company are you with? – Ispred koje kompanije nastupate?

Who do you represent? – Koga zastupate?

 • I work for X Company. – Radim za kompaniju X.
 • I’m with X.
 • I represent (the) X (company). – Zastupam kompaniju X.

What is the name of your company? – Kako se zove vaša kompanija?

Where are you located? – Gde se nalazite?

 • The name of our company is… – Naša kompanija se zove…
 • Our company is located in… – Naša kompanija se nalazi…
 • Our headquarters is in… – Naše sedište je u…

What (type of business) do you do? – Kojom vrstom posla se bavite?

What business are you in? – Koja je vaša delatnost?

 • We are in the computer business. – Bavimo se kompjuterima.
 • We’re in computers.
 • We sell… – Prodajemo…
 • We produce… – Proizvodimo…
 • We manufacture – Izrađujemo…
 • Our major products are… – Naši glavni proizvodi su…

Describing Business Activities

What do you do at X Company? – Šta radite u kompaniji X?

 • I am in charge of marketing. – Odgovoran sam za marketing.
 • I’m responsible for sales. – Odgovoran sam za prodaju.
 • I program computers. – Programiram.
 • I recruit and train employees. – Upošljavam i obučavam zaposlene.

What does your company do? – Čime se vaša kompanija bavi?

 • We design software. – Dizajnom softvera.
 • We build storage units. – Izrađujemo magacine.
 • We produce small appliances. – Proizvodimo male kućne aparate.
 • We’re in the insurance business. – Bavimo se osiguranjem.

Describing Jobs

What do you do? – Čime se bavite?

What do you do for a living? – Šta radite?

What is your occupation? – Koje je vaše zanimanje?

What type of work do you do? – Koju vrstu posla obavljate?

Where do you work? – Gde radite?

 • I’m a salesman. – Ja sam prodavac. (job-general)
 • I’m in sales. – Radim u prodaji.(general)
 • I’m in the toy business. – Bavim se igračkama. (industry)
 • I’m a contractor at XXX. – Ja sam preduzimač. (specific)
 • I’m a consultant for XXX. – Ja sam konsultant u XXX.

What company do you work for?  Za koju kompaniju radite?

 • I work for Blaz. (company name)
 • I work at Blaz. – Radim za Blaz. (general)
 • I’m with Blaz. (industry)

What do you do there? – Koji posao obavljate?

What do you do at Blaz? – Šta radiš tamo (u Blazu)?

 • I’m a software engineer. – Ja sam inženjer za softver. (job title)
 • I work in the sales department. – Radim u odeljenju prodaje. (place in company)
 • I’m in customer service. – Ja sam u službi za klijente. (general area)
 • I work as an instructor. – Radim kao instruktor.
 • I build houses. – Gradim kuće. (specific job)
 • I clean the restrooms. – Čistim toalete.

Describing Products

Tell me about (this product) – Recite mi o (ovom proizvodu)

What can you tell me about (this product)? – Šta mi možete reći o ovom proizvodu?

Can you give me some information/details about this? – Možete li mi dati informacije/reći nešto detaljnije o ovome?

What is special/unique about this? – Šta ovo čini posebnim/jedinstvenim?

What are the specifications? – Koje su specifikacije?

 • Let me tell you about… – Reći ću vam nešto o…
 • This is our (newest) product. – Ovo je naš najnoviji proizvod.
 • This is one of our latest designs. – Ovo je jedan od naših novih dizajna.
 • It is made of… – Napravljeno je od…
 • It can be used for – Može se koristiti za…
 • You can use it to… – Možete ga koristiti da…
 • You can… with it – Možete… sa tim
 • This has/contains… – Ovo sadrži…
 • This one features… – Glavna karakteristika ovoga je…
 • This comes with… – Ovo dolazi sa…
 • This is equipped with… – Ova je opremljena sa…
 • This particular model… – Ovaj određeni model…
 • This is priced at… – Ovo košta…
 • This costs… – Ovo košta…

Describing Projects

What are your current projects? – Koji su vaši projekti u toku?

What are you working on (at present)? – Na čemu radite trenutno?

What are your major initiatives in this area? – Koje su vaše velike novine u ovoj oblasti?

 • We are currently working on… – Trenutno radimo na…
 • We are in the process of… – U toku je…
 • We are developing… – Razvijamo…
 • We are designing… – Dizajniramo…
 • We are building… – Gradimo…
 • We are marketing… – Radimo marketing…

Invitations

Informal – Neformalno

 • Would you like to… – Da li biste želeli…
 • We’re going to… Would you like to come along? – Mi idemo… Da li biste želeli da idete sa nama?
 • There’s a… (tonight). Would you like to go? – Ima… (večeras). Da li biste želeli da idete?
 • How about (V+ing)..? – Šta kažete na…
 • Do you want to…? – Da li želite da…
 • I wonder if you would like to… – Pitam se da li biste želeli da…
 • I was wondering if you would like to… – Pitam se da li biste želeli da…

Formal – Formalno

 • I’d like to invite you to… – Želeo bih da Vas pozovem…
 • If you have time, I’d like to invite you… – Ako imate vremena, volela bih da vas pozovem…
 • Would you like to join us for (event) at (time)? – Da li biste želeli da nam se pridružite za (događaj) u (vreme)?
 • We’d be glad to have you accompany us… – Izražavamo zadovoljstvo ako nam se pridružite…
 • We’d be delighted/honored to have you as our guest at… – Biće nam drago/zadovoljstvo ako budete naš gost na…

Terms of Payment

I’d like to pay (in) cash. – Želeo bih da platim u kešu.

I’ll put it on my credit card. – Platiću preko kreditne kartice.

Can I charge it? – Mogu li da naplatim?

Could you put that on my bill? – Možete li staviti to na moj račun?

Could I put that on my account? – Možete li staviti to na moj račun?

Could you send me an invoice? – Možete li poslati fakturu?

Could you bill me (for that)? – Možete li da mi naplatite ovo?

Can I put it on lay-away? – Može li ovo preko odloženog plaćanja?

May I – Mogu li da:

 • Pay in cash – Platim u gotovom.
 • Pay by check – Platim čekom
 • Pay by credit card – Platim kreditnom karticom
 • Pay with a credit card
 • Pay in installments – Platim u ratama
 • Pay in one lump sum – Platim sve odjednom

Tutorijali - Materijali za učenje