Sistemska obuka za sticanje licence za direktore škola

02/12/2019 10:35

Sistemska obuka za sticanje licence za direktore škola

U saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja počela je realizacija sistemske obuke za direktore škola, što je uslov za polaganje ispita za licencu.

Ukupno 130 direktora škola sa područja Školske uprave Beograd bili su učesnici prvog dela obuke koja je održana 27. i 28. novembra 2019. godine u Beogradu, a nastavak je planiran za 24. i 25. decembar 2019. godine.

Pored četvorodnevnog interaktivnog rada učesnici nastavljaju sa učenjem na daljinu tokom januara i februara 2020. godine.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević pozdravio je učesnike obuke i tom prilikom podsetio direktore na značaj  njihove pozicije i važnost sticanja licence.

On je naveo da direktori treba posebnu pažnju da posvete razvoju kompetencija za pedagoško rukovođenje ustanovom, kao i doslednoj primeni propisa.

Sva pitanja koja se odnose na obuku i licenciranje direktora uređena su Pravilnikom o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja, od 25. avgusta 2018. godine.

Ovim pravilnikom propisano je sledeće: program obuke u skladu sa standardima kompetencija direktora, program ispita, način i postupak polaganja ispita, sastav i način rada komisije ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine pred kojom se polaže ispit za direktora, sadržina i izgled obrasca licence za direktora, sadržaj i način vođenja registra izdatih licenci za direktora, naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita i sticanjem licence za direktora.

Do sada je obuku za sticanje licence savladalo ukupno 367 direktora od čega je samo 127 pristupilo ispitu zbog čega im je upućeno pismo urgencije.

02/12/2019 10:35

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments