Raspisan dopunski poziv za prijave za ekspertizu rukopisa udžbenika

10/06/2019 11:43

Raspisan dopunski poziv za prijave za ekspertizu rukopisa udžbenika

Nacionalni prosvetni savet raspisao je dopunski Javni poziv za ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta u osnovnoj i srednjoj školi

Poziv je upućen svim zainteresovanim licima iz reda stručnjaka za odgovarajuće oblasti za podnošenje prijave za izbor članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete i izborne programe u osnovnoj i srednjoj školi.

Javni poziv raspisuje se za ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta u osnovnoj i srednjoj školi za sledeće obavezne nastavne predmete i izborne programe: Srpski kao nematernji jezik, Maternji jezik/Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, Strani jezik (engleski, francuski, nemački, ruski, španski i italijanski jezik), Fizika, Hemija, Biologija, Geografija, Istorija, Svet oko nas /Priroda i društvo, Muzička kultura, Likovna kultura, Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Sociologija sa pravima građana i Filozofija.

Prijave u pisanoj formi, zajedno sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, Nacionalnom prosvetnom savetu, Bul. Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: Za javni poziv za izbor članova stručne komisije. Obavezno na koverti naznačiti nastavni predmet za koji se podnosi konkursna prijava.

Rok za podnošenje prijave je 1. jul 2019. godine.

10/06/2019 11:43

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments