Objavljena ažurirana Lista kvalifikacija

20/04/2021 17:41

Objavljena ažurirana Lista kvalifikacija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u saradnji sa Agencijom za kvalifikacije objavilo ažuriranu Listu kvalifikacija Republike Srbije za sve nivoe obrazovanja.

Ažuriranje Liste kvalifikacija Republike Srbije realizovano je u skladu sa obrazloženim molbama pojedinaca i ustanova iz sistema obrazovanja, prispelih nakon njenog prvobitnog objavljivanja krajem 2020. godine.

Lista kvalifikacija Republike Srbije je relevantan izvor podataka o kvalifikacijama u Srbiji i osnovna baza podataka za registre koji će biti uspostavljani u okviru Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, a posebno Registra NOКS-a koji će osigurati da sistem kvalifikacija Republike Srbije bude transparentan, uporediv i prepoznatljiv domaćoj i inostranoj javnosti.

Registar NOКS-a vodiće Agencija za kvalifikacije u elektronskom obliku. Podaci iz Registra NOКS-a biće otvoreni i dostupni preko zvanične internet stranice Agencije za kvalifikacije, koja će se voditi dvojezično – na srpskom i engleskom jeziku.

Preuzmite i Uputstvo za upotrebu šifarnika kvalifikacija.

 

20/04/2021 17:41

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments