Naučnici predstavili najmanju jedinicu vremena do sad!

18/11/2016 10:28

Naučnici predstavili najmanju jedinicu vremena do sad!

Nakon milisekunde (hiljaditog dela sekunde) i nanosekunde (milijarditog dela sekunde), naučnici su uspeli da izmere još manju jedinicu vremena.

Naime, u odnosu na novu, najmanju jedinicu vremena do sada, sve ostale jedinice vremena delovaće kao čitava večnost.

Naučnici su uspeli da izmere zeptoseknudu – bilioniti deo milijarditog dela sekunde!

Laserski fizičari u Minhenu ispalili su moćni ultraljubičasti svetlosni puls u atom helijuma, kako bi pobudili njegove elektrone i izazvali otpuštanje jednog od njih u procesu koji se naziva fotoemisijom.

Kako bi odredili i zabeležili trenutak u kom elektron napušta atom, naučnici su u isto vreme ispalili i infracrveni laserski puls.

“U zavisnosti od tačnog elektromagnetnog polja ovog pulsa u vreme detektovanja, elektron je bio ili ubrzan ili usporen”, navodi se u saopštenju Tehnološkog univerziteta u Minhenu. “Iako je reč o promeni u brzini kretanja, fizičari su uspeli da izmere fotoemisiju sa preciznošću koja se meri u zeptosekundama.”

Zahvaljujući ovim eksperimentima, naučnici su uspeli da vide kako se energija fotona raspoređuje između dva elektrona helijuma u trenucima pre nego što je jedan od njih odvojen. Upravo taj sićušni trenutak u vremenu omogućiće da se bolje razume kvantno ponašanje atoma.

18/11/2016 10:28

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments