Kada je pravo vreme da se deca izlože tehnologiji?

16/09/2014 10:54

Kada je pravo vreme da se deca izlože tehnologiji?

Postoji više faktora koje bi roditelji trebalo da razmotre kada se radi o upoznavanju njihovog deteta sa tehnologijom.

Za mlade se često kaže da su digitalna generacija, zbog njihove naviknutosti na tehnologiju, i interesa koji za nju pokazuju od najranijeg doba. Brzina kojom oni savladavaju korišćenje novih tehnologija ubrzano raste.

Određene studije pokazuju da veliki broj dece mlađe od dve godine naviknut na tablete i pametne telefone. Dešava se fundamentalna promena u načinu na koji deca upoznaju tehnologiju. Deca koja još ne umeju da govore prilaze televizoru i pokušavaju da pokrenu ekran kao na tabletu. Dok dostignu uzrast za osnovnu školu, već su izloženi mnoštvu tehnologija poput pametnih tabli i sofisticiranih kompjuterskih programa.

Dečji psiholozi i roditelji imaju različita mišljenja o tome kada je pravo vreme da se deci predstavi tehnologija. Neki podstiču decu da od najranijeg doba eksperimentišu sa mobilnim uređajima i kompjuterima, dok drugi preferiraju da se deca igraju napolju i čitaju štampani materijal. Naravno postoje i prednosti i mane kod izloženosti tehnologiji od najranijeg doba, a neke faktore bi svi trebalo da znaju.

Tehnologija kao alat za učenje

Oni koji podržavaju rano izlaganje tehnologiji često ističu prednosti u obrazovanju, uključujući brojne aplikacije koje pomažu deci da nauče da čitaju i savladaju osnovne matematičke veštine. Ove aplikacije stimulišu um deteta i pomažu mu da uči kroz igru, a zbog toga ih razvojni psiholozi i hvale. Ovi stručnjaci kažu da je igra suštinski deo obrazovanja dece, i da im pomaže u razumevanju sveta.

Deca koja koriste aplikacije za učenje stiču veštine za rešavanje problema, i pokazuju sposobnost da pronalaze kreativna rešenja. Ovo im čak može pomoći da unaprede svoje samopouzdanje. Deci će u budućnosti i karijera u velikoj meri zavisiti od tehnologije, što znači da će oni koji je savladaju ranije biti u prednosti.

LED

Tehnologija, igra i razvoj

Određeni stručnjaci su otvoreni protivnici toga da deca koriste tehnologiju, posebno u svrhe zabave. Neki od njih predlažu da se potpuno zabrani korišćenje tehnologije u svrhu zabave kod dece mlađe od 2 godine, a da se njeno korišćenje ograniči kod dece mlađe od 12 godina.

Tehnologija otvara vrata za neaktivne oblike zabave. Gledanje televizije satima ili provođenje mnogo vremena na sajtovima zabavnog karaktera nije dobro u periodu u kome se mozak razvija.

Stručnjaci na obe strane se slažu da je igra važna za razvoj dece, ali se ne slažu šta se kvalifikuje kao igra. Izlaganje tehnologiji u ranom dobu bi trebalo da bude angažujuće, da ima obrazovnu svrhu i da bude zabavno u smislu da se može smatrati igrom. Na roditeljima ostaje da razmotre kakvu će tehnologiju i aplikacije njihova deca koristiti dok odrastaju.

16/09/2014 10:54

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments