Hemičari iz Srbije bakterijama čiste zemlju od nafte!

16/03/2016 14:30

Hemičari iz Srbije bakterijama čiste zemlju od nafte!

Srpski hemičari pronašli su način na koji se efikasno može čistiti zemlja od nafte – koja je jedan od ključnih zagađivača vode i zemljišta kod nas.

Naime, naučnici sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uspeli su da izoluju mikroorganizme iz životne sredine koji će omogućiti čišćenje zemljišta kontaminiranog naftom i naftnim derivatima.

Zajedno sa svojim kolegama iz Osake, sa Kobo univerziteta i jednom ekipom sa Univerziteta u Kjotu, ovi hemičari su uspeli da izoluju mikroorganizme koje su usmerili na čišćenje životne sredine.

Naučnici iz Japana su uspeli da pronađu bakteriju koja razlaže PET ambalažu, čime na isti način doprinose čišćenju životne sredine, pre svega voda u kojima plastika najčešće završi.

Pod rukovodstvom profesora Miroslava Vrvića, ekipa sa Hemijskog fakulteta iz Beograda uspešno sprovodi bioremedijaciju i čišćenje zemljišta.

Tokom bioremedijacije naučnici ne pokušavaju da razlože čistu naftu, već se uglavnom obrađuje zemljište koje je zagađeno količinom do 30 grama štetne materije po kilogramu zemljišta.

Ukoliko je zemlja zagađena u većoj meri, dodaje se neorganski supstrat, kao što je pesak, čime se zagađena zemlja “razblažuje” do 30 grama po kilogramu.

U projektu “Jačanje kapaciteta Srbije za analizu i smanjenje dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u životnoj sredini Srbije”, koji traje već četiri godine, srpski naučnici pokušavaju da izoluju mikroorganizme iz životne sredine, da ih obogate tako da mogu, kada budu vraćeni u životnu sredinu, da razlože štetne supstance, ali za znatno kraći vremenski period.

Cilj ovog projekta je da se unište POPs supstance, polihlorovane bifenile (PCB), policiklični aromatički ugljovodonici (PAH) i pojedini pesticidi.

16/03/2016 14:30

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments