Vlada Srbije usvojila tri predloga zakona iz oblasti prosvete

19/03/2018 08:56

Vlada Srbije usvojila tri predloga zakona iz oblasti prosvete

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Predlog zakona o udžbenicima i Predlog zakona o prosvetnoj inspekciji.

Predlogom zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) uređuje se oblast kvalifikacija, povezuje sa tržištem rada i daje osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja, koji direktno razvija potencijale pojedinca i unapređuje ceo sistem obrazovanja.

Uspostavljanjem NOKS-a stvara se jedinstveni nacionalni okvir koji obuhvata sve postojeće nivoe i vrste kvalifikacija, sticane kroz formalno i neformalno obrazovanje.

Predlogom zakona o udžbenicima uređuje se pripremanje, odobravanje, izbor, izdavanje, povlačenje i praćenje udžbenika i priručnika, kao i dodatnih nastavnih sredstava za osnovnu i srednju školu.

Dosadašnja praksa pokazala je da su procedure neefikasne i dugotrajne i da se moraju naći celishodnija rešenja, urediti nadležnost organa, obezbediti poštovanje zadatih rokova.

Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom neophodno je obezbediti odgovarajuće udžbenike, a da se poseban fokus usmeri na korisnike besplatnih udžbenika. Centar za niskotiražne udžbenike, kao posebna jedinica, imaće obavezu da vodi računa o materijalnom i socijalnom statusu korisnika ovih udžbenika.

Predlogom zakona o prosvetnoj inspekciji propisuju se poslovi prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanja poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, kao i određivanje broja inspektora na teritoriji lokalne samouprave.

Dugogodišnja praksa ukazuje da je neophodno da prosvetni inspektori blisko sarađuju sa prosvetnim savetnicima, u situacijama kada je njihovu nadležnost teško razgraničiti.

19/03/2018 08:56

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments