Počela rasprava o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima

26/06/2019 15:22

Počela rasprava o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima

Skupština Srbije počela je danas raspravu o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima koji je obrazložio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je, uzevši u obzir brojne nagomilane probleme, kao i činjenicu da je velika većina istraživača u naučnoj zajednici nezadovoljna postojećim zakonskim okvirom, odlučilo da sprovede kompletnu reformu sistema finansiranja naučnih istraživanja – prelazak sa nekompetitivnog projektnog finansiranja na institucionalno i suštinski kompetitivno projektno finansiranje, rekao je ministar prosvete.

On je dodao da je prvi konkretan korak u toj reformi je već učinjen time što je Skupštini Srbije početkom decembra 2018. godine usvojen Zakon o Fondu za nauku.

“To je nov zakon za novu instituciju, kakva postoji u skoro svim državama koje imaju razvijenu nauku. Zakon o Fondu je prvi nov zakon donet u ovoj oblasti posle 12 godina”, podsetio je ministar.

Prema njegovim rečima, drugi, ključni korak u reformi sistema je izrada novog, krovnog Zakona o nauci i istraživanjima, koji je nakon usvajanja na Vladi Republike Srbije, danas pred poslanicima u parlamentu.

Ovim zakonom se rešava institucionalno finansiranje istraživača, da ne zavise, kao do sada, od toga da li su prošli na nekom projektu ili ne. I to je već dugo zahtev naučne zajednice, naveo je ministar.

On je istakao da je o predloženom zakonu javna rasprava sprovedena od 3. decembra 2018. do 3. januara 2019. godine u više gradova u Srbiji.

Govoreći o rezultatima resornog Ministarstva u oblasti Šarčević je podsetio da je Srbija postala 23. punopravna članica Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN).

Paralelno sa tim, primljeno je na projekte 1157 talentovanih mladih istraživača, sa prosečnom ocenom iznad 9, a koji su rođeni 1988. i kasnije. Time smo poslali jasnu poruku da mlade želimo u sistemu, da hoćemo da ostanu kod nas i ovde se razvijaju, naveo je Šarčević.

Istakao je i da je ustanovljeno šest instituta od nacionalnog značaja.

Ministar je dodao i da se kontinuirano ulaže u infrastrukturu.

23.9 miliona evra za park u Novom Sadu, 10 miliona za park u Nišu. Zatim, 5.2 miliona za izgradnju i opremanje lamele Elektronskog fakulteta u Nišu. 5.6 miliona za 210 stanova za Univerzitet u Kragujevcu. Kao i 14 miliona za izgradnju instituta Biosens u Novom Sadu, naveo je Šarčević.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

26/06/2019 15:22

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments