Kikinda: Konkurs za projekte iz oblasti radne prakse mladih

25/01/2017 13:21

Kikinda: Konkurs za projekte iz oblasti radne prakse mladih

Javni konkurs za dodelu sredstava putem dotacija za realizaciju projekata iz oblasti radne prakse mladih, koji je raspisao Grad Kikinda, otvoren je do 31. januara.

Na konkursu mogu učestvovati omladinske organizacije i udruženja koja se bave mladima, a koja svoju aktivnost realizuju na teritoriji grada Kikinda i koja su upisana u registar kod nadležnog organa.

Formular za prijavu nalazi se ovde.

Pored prijave organizacija/udruženje mora priložiti i obrazac sa predlogom aktivnosti na kojima će se mlada osoba angažovati, biografiju mentora, biografiju mlade osobe koja se radno angažuje rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa, fotokopiju ugovora o otvaranju računa kod Trezora i fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

25/01/2017 13:21

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments