Back to homepage

Uslovi korišćenja

POLITIKA PRIVATNOSTI I USLOVI KORIŠĆENJA

Edukacija.rs ne prikuplja direktno informacije o posetiocima sajta Edukacija.rs. Kroz alate za analitiku prikupljaju se anonimni podaci o posetama i čitanosti tekstova radi unapređenja servisa.

Kroz sistem za ostavljanje komentara skupljaju se i-mejl adrese i IP adrese komentatora, ali se ne pohranjuju u marketinške baze podataka, niti će pod bilo kojim uslovima biti prodate, prosleđene ili iznajmljene trećim licima bez pristanka vlasnika informacija (posetioca sajta).

Ukoliko ne želite da ostavite bilo kakav trag na sajtu, pa čak ni u našim agregiranim i anonimnim podacima, isključite opciju javascript svog pretraživača i pri komentarisanju koristite proxy server.

Edukacija.rs ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji autori su posetioci sajta ili druga lica koja ne predstavljaju sajt Edukacija.rs. Edukacija.rs ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj reklamnih ponuda koje se postavljaju na sajtu, kao ni drugih programa i studija čiji organizator nije Edukacija.rs (seminara, stipendija, raznih konkursa i drugih programa).

Odricanje od odgovornosti

Edukacija.rs ne garantuje za tačnost informacija ili podataka preuzetih od trećih lica. Podaci su proistekli iz najbolje namere autora da podeli informacije sa širom zajednicom. Postoji mogućnost da su određene informacije izmenjene posle naše objave, a da nakon toga nisu ažurirane na našem sajtu. Ukoliko primetite netačnost informacija, možete nas obavestiti o tome putem kontakt-forme na sajtu kako bismo te činjenice što pre izmenili.

Svi podaci na našim veb-prezentacijama u vreme objavljivanja bili su u skladu sa podacima dobijenim od osnovnih izvora informacija. Zbog izrazitog vremenskog razmaka između datuma prikupljanja podataka i objavljivanja na ovoj stranici Edukacija.rs ne garantuje za tačnost bilo kog podatka niti se može smatrati odgovornom za njihovu aktuelnost, potpunost ili zakonitost u trenutku korišćenja internet-stranice.

Sajt Edukacija.rs nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli da reagujemo na odgovarajući način. Razglednice, fotografije, crteži i ostale sličice su kupljeni, dobijeni od trećih lica ili preuzeti sa sajtova na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. Edukacija.rs ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mere ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji. Ukoliko korisnik, odnosno posetilac sajta, primeti kršenje autorskih prava, neophodno je da nas obavesti putem kontakt-forme ili na mejl-adresu: [email protected].

Edukacija.rs ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili funkcionalnost eksternih sajtova koje ne vodi ili ne kontroliše Edukacija.rs.

Komentare na sajtu Edukacija.rs su napisala treća lica koja nemaju dodira sa portalom Edukacija.rs. Komentari se objavljuju u informativne svrhe.

Diskusije na sajtu i forumu

Pravilnik foruma je nastao kako bi omogućio lakši rad i bolju funkcionalnost foruma. Cilj sajta Edukacija.rs je da se diskusije na profilima visokoobrazovnih ustanova razviju u bazu korisnih i praktičnih informacija potrebnih za upis u te ustanove, stvorenu kroz razmenu iskustava, ideja, mišljena i znanja članova sajta Edukacija.rs. Na diskusijama želimo da izbegnemo suviše opšte i apstraktne diskusije, kao i diskusije koje ne vode nikuda.

Registracijom naloga na sajtu Edukacija.rs potvrđujete da ste saglasni sa sledećim pravilima učešća u diskusijama i da ćete se ponašati u skladu sa njima:

Odabir teme i forma diskusija:

Pre nego što postavite pitanje, proverite da li postoji diskusija koja se već bavi tom temom. Koristite opciju „traži“. Nemojte otvarati posebnu diskusiju o temi o kojoj se već raspravlja ili je raspravljano na diskusijama u okviru stranice visokoobrazovne ustanove.

Teme postavljajte na odgovarajućim stranicama na prezentacijama visokoobrazovnih ustanova (npr. nemojte postavljati temu o ekonomskom fakultetu na stranici građevinskog fakulteta).

Zabranjen je bilo kakav vid spama – postavljanje istovetnih tema u više potforuma kao i postavljanje istovetnih poruka u više različitih tema.

Budite tolerantni i nemojte vršiti pritisak na druge članove diskusija da po svaku cenu prihvate vaše mišljenje. Iznesite argumente za svoje stavove, ali nemojte stvarati neprijatnu atmosferu prepucavanja ili konstantno ponavljati svoje stavove, čime praktično udvostručujete sadržaj koji već postoji u diskusijama.

Sadržaj upisa i avatara:

Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture) i sličnog sadržaja.

Zabranjeno je vođenje ličnih rasprava ili bilo kakvih diskusija koje nisu striktno vezane sa temom diskusije i foruma u okviru kojih se vode.

Zabranjeno je postavljanje upisa sa besmislenim sadržajem (npr. „kjfhskfhsk“).

Zabranjeno je postavljanje reklamnih poruka na diskusijama. Zabranjeno je sakupljanje korisničkih imena ili i-mejl adresa članova diskusija radi njihovog korišćenja za slanje bilo koje vrste spama ili reklamnih poruka.

Ne pišite poruke nepovezano. Svaki svoj upis pokušajte da definišete što konciznije i jasnije. Ne pišite previše duge poruke, jer one otežavaju praćenje diskusije. Dobro razmislite o tome da li ste u pravu i da li imate dokaza za svoju tvrdnju.

Privatnost:

Nije dozvoljeno objavljivanje tuđih ličnih informacija (brojeva telefona, adrese, mejl-adresa i slično). Ukoliko neko želi da javno iznese sopstvene lične podatke, može to učiniti na sopstvenu odgovornost.

Ovaj forum koristi fajlove „cookies“ da bi sačuvao informacije na vašem računaru. „Cookies“ fajlovi ne sadrže nijednu od informacija koju ste uneli prilikom registracije, oni služe za prepoznavanje vašeg korisničkog naloga na sajtu, ukoliko se opredelite za tu opciju.

Registracijom potvrđujete tačnost informacija koje ste uneli pri registraciji i one će biti sačuvane u bazi podataka. Sajt Edukacija.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo koji od hakerskih napada kojim se mogu preuzeti podaci korisnika ili na drugi način prouzrokovati neprilike.

Odgovornost:

Edukacija.rs ne odgovara za tačnost i istinitost informacija na forumu koje daju Edukacija.rs ili posetioci sajta. Edukacija.rs ni u kom pogledu ne odgovara za sadržaj upisa na diskusijama.

Odnos sa Edukacija.rs, moderatorima i administratorima, mere u slučaju kršenja pravila:

Postavljanjem javnih upisa u diskusijama autori upisa su svesni da oni automatski postaju deo i vlasništvo sajta.

Moderatori i administratori diskusija imaju pravo da pomere ili zatvore svaku temu, da vrše moderiranje upisa i diskusija, da premeštaju, brišu poruke ili delove poruka, avatare ili potpise koji nisu u skladu sa navedenim pravilima ili uređivačkom politikom sajta Edukacija.rs. Moderatori i administratori takođe imaju pravo da ukinu naloge bilo kojih korisnika sajta, da im onemoguće pristup bilo kom delu diskusija ili servisima, i to ukoliko se oni ne pridržavaju navedenih pravila, ukoliko na bilo koji način ometaju integritet i funkcionisanje diskusija ili iz bilo kog drugog razloga koji je u skladu sa odlukom Edukacija.rs. Sve pomenute akcije se mogu vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja. Kad god smatra da je to potrebno, Edukacija.rs će poslati obaveštenje o izvršenoj moderaciji. Edukacija.rs u principu neće izdavati posebna obaveštenja o moderacijama u odnosu na formu upisa ili o drugim moderacijama koje nemaju suštinski značaj za smisao diskusije.

IP adrese članova diskusija će biti sačuvane za pomoć u slučaju nepoštovanja pravila foruma, o čemu može biti obavešten i odgovarajući internet-provajder.

Ukoliko imate pitanja u vezi s funkcionisanjem foruma i moderacije, možete nam pisati na [email protected].