Back to homepage

Imidž i identitet na internetu

Imidž i identitet

Korporacijski imidž se vezuje za način na koji ciljna javnost doživljava jednu kompaniju. To je utisak koji kompanija ostavlja na ljude sa kojima sarađuje.

Korporacijski identitet je portret jedne kompanije, sve ono na osnovu čega mi identifikujemo tu kompaniju, počev od njene filozofije, istorije, kulture, strategije, stila upravljanja, pa sve do izgleda i ponašanja zaposlenih, izgleda prostorija, vozila i sl.

Izgradnja identiteta

Svaka organizacija ima kontakte sa širokom lepezom raznovrsnih ljudi, iako su područja tih kontakata veoma različita. Kompanija može da ima najrazličitije radne prostorije počev od pogona, kancelarija, prodajnih mesta, vozila, izložbenih prostora, sajta i sl.

Da bi jedna firma bila prepoznatljiva i lako uočljiva, potrebno je da ima izgrađen i jasan identitet. Sve je važno: počev od uniformi i izgleda radnog mesta, preko znaka i logotipa, izgleda publikacija i brošura, pa sve do fonta koji se koristi u e-Mail komunikaciji. Takvi utisci prodiru duboko u svest ciljne javnosti i umnogome određuju njihovo ponašanje.

 

Vizuelno predstavljanje kompanije

Kompanija se vizuelno predstavlja kroz široki spektar različitih elemenata:

 • korporacijsko ime,
 • logotip (fotografija, slova, a možda i grafička obrada imena),
 • amblem ili simbol,
 • kolor šema kuće,
 • uniforme, bedževi, zaštitna odeća i pomoćna oprema,
 • obeležja proizvoda kompanije,
 • arhitektonski stil fabrike, kancelarija, vozila i druge opreme,
 • oznake i putokazi,
 • štampane stvari,
 • eksponati i izložbeni štandovi,
 • multimedijalni materijal,
 • internet prezentacija.

 

brend

Identitet na internetu

Naravno, nema svaka firma potrebe da razmatra svaki od ovih elemenata, ali je veoma važno ne zaboraviti da svaki od elemenata može da ima i pozitivan i negativan uticaj. Obično se prilikom stupanja na internet prave velike greške. Najčešće pravljena greška može da se opiše jednom rečju – nedoslednost. Naime, boje, fontovi i simboli koji se koriste na internetu nisu oni koji se koriste u offline aktivnostima, što u najmanju ruku narušava vizuelni identitet firme i zbunjuje ciljnu javnost. Pri tome se zaboravlja na jednu činjenicu: danas se u svetu prvi susret sa firmom ostvari upravo na internetu.


Web brendovi

Svet ima nebrojeno mnogo popularnih web brendova kao što su: Amazon, Google, Yahoo i sl. Čitajući literaturu koja se tiče stvaranja brenda na internetu, možemo naučiti mnogo toga – ali za sve je potreban novac. Postavlja se pitanje da li se uspešan brend na internetu može napraviti bez mnogo novca? Odgovor je da može, ali postoje zlatna pravila kojih je potrebno pridržavati se ukoliko želimo uspeh.

brendovinanetu


Pravila za izgradnju uspešnog brenda na internetu

Pravila za izgradnju uspešnog brenda na internetu su:

 • birajte kratko ime za sajt,
 • budite prvi u kategoriji kojom se bavite,
 • omogućite preuzimanje korisnog sadržaja sa sajta (Download),
 • posao poverite profesionalcima,
 • obrazujte se i fokusirajte se na jednu temu,
 • kontaktirajte sa medijima,
 • napravite vesti i tamo gde ih nije bilo.

1. Birajte kratko ime za sajt

Poželjno je da ime bude lako pamtljivo, ali nije obavezno da asocira na sadržaj sajta. Dobar primer za to je sajt www.er45.com koji se bavi elektronskom muzikom. Slova E i R i brojevi 4 i 5 su jedno do drugog na tastaturi i veoma lako se pamte. Naravno, postoje i oni sajtovi koji su za svoje ime uzeli ime brenda kao npr: www.ams.rs ili www.mona.rs pri čemi su njihova imena sažeta i kratka pa su i pogodna za internet. Dobro ime na internetu vredi zaista mnogo novca. Domen wine.com je kupljen za 3 miliona američkih dolara, telephone.com za 1.75, a bingo za 1.1 miliona dolara. Ono što je bitno za ime, jeste da je ono jedinstveno i efektno. Naravno, uvek se može odluči za neko šokantno ime koje će zasigurno u početku privlačiti posetioce, ali će i biti kratkog veka.

2. Budite prvi u kategoriji kojom se bavite

Ovo pravilo će, naravno, vremenom postajati sve teže i teže ispoštovati, ali setite se da uvek vi sami možete stvoriti kategoriju. Npr. na internetu postoji više sajtova super marketa. Samo neki su napravili sajt preko koga možete naručiti proizvode i oni će vam ih isporučiti na kućnu adresu. Plaćanje je kreditnim karticama.

lekcije marketing

3. Preuzimanje korisnog sadržaja sa sajta (Download)

Download je jedna od najčešće korišćenih internet aktivnosti. Kada to već znamo, prava je šteta da na naš sajt ne uvrstimo neke sadržaje koji se mogu preuzeti. To može biti dobar i marketinški potez, a i dobra odluka u domenu odnosa s javnošću – u zavisnosti od sadržaja za koji se odlučimo. Naravno, najbolje bi bilo da jednim udarcem ubijemo dve muve. Spojimo marketing i PR. Verujte, moguće je i uspeva. Kod firmi koje se bave proizvodnjom softvera u pilot fazi nekog novog programa moguće je uvesti opciju za preuzimanje. Kao povratnu informaciju možemo dobiti i zamerke i pohvale za program i na taj način ga usavršiti i prilagoditi korisnicima. Takođe, time ćemo proširiti našu listu e-Mail adresa i učiniti veliki korak na izgradnji dugoročnih i dobrih odnosa sa eksternom javnošću.

4. Posao poverite profesionalcima

Sve, počev od izrade sajta pa do njegovog reklamiranja, treba da bude posao profesionalaca. Ne vredi da posao izrade sajta, zbog nedostatka novca, poverite nekom ko nije dizajner i nema smisao za lepo jer – rezultat može biti katastrofalan. Posetioce ćete samo oterati i to bez povratka. Kada se i napravi dobar sajt, tek sledi prava bitka. Potrebno ga je dobro reklamirati i promovisati.

5. Obrazovanje i fokusiranje na temu

Fokusirajte se na jednu temu. Na internetu postoji zaista mnogo portala koji se bave svim i svačim. Mogućnost za uspeh je veća ukoliko se usresredite na jednu temu i nju obradite kako valja. Obrazujte se. Ukoliko ste napravili jedan sajt, postavili ga na internet i promovisali, ne znači da ste završili posao za sva vremena. Potrebno je pratiti promene na internetu i u sajber svetu i odgovarajuće novine ugrađivati u sajt i kompletan internet nastup.

6. Kontakti sa medijima na sajtu

Za razliku od klasičnih medija, na internetu je veoma teško pronaći sva ona mesta gde se može kvalitetno plasirati informacija. Potrebno je provesti sate tragajući za mestima koja odgovaraju našim zahtevima. Bitno je da znamo ko je zadužen za odabir sadržaja na tom sajtu, na koji način komunicira sa novinarima i urednicima, koja je cirkulacija i frekvencija izdanja. Kreiranje novinskih članaka, sadržaja na web prezentaciji, članaka u elektronskim časopisima, tekstova za različite vrste diskusija… odnosno kreiranje sadržaja koji su prilagođeni različitim servisima interneta, predstavljaju osnovne zadatke PR profesije na internetu. Poznavanje karakteristika samih internet servisa doprinosi kvalitetnom plasiranju informacija Online. Pored mogućnosti da se već napisani članci plasiraju na određene internet stranice i sajtove, sopstveni sajt se može iskoristiti kao mesto na kojem će predstavnici medija dobiti pouzdane i kvalitetne informacije. Veoma je čest slučaj da na kvalitetnim sajtovima postoji poseban odeljak za novinare, gde im je na raspolaganju kompletan i ažuriran materijal potreban za kreiranje jedne ili više novinskih storija, kao i adekvatne kontakt adrese za dodatne informacije.

7. Napravite vesti tamo gde ih nije bilo

Kreiranje novosti o sebi ne sadrži ništa ružno. Ukoliko pravite vest, to ne znači da lažete ili pak pravite skandale i smicalice. Kreiranje vesti je jednostavno potrebno da bi se održala medijska pažnja i pažnja javnosti i onda kada je u poslu „sve po starom“. S obzirom na to da se danas količina informacija u toku jednog dana meri milionima – moramo da budemo stvarno nešto posebno da bi javnost obratila pažnju na nas. Evo nekoliko saveta ili sugestija kako to da uradite.

 • Uradite nešto kao pokrovitelj, donator ili sponzor. Npr. jedna žena je dala „stipendiju“ za 2 srednjoškolca i to na sledeći način: omogućila je da u toku 2 meseca rade u njenoj firmi i stiču iskustvo i na kraju bi im dala preporuke koje bi im pomogle pri upisu na fakultet. Ona je naravno određivala kriterijume za izbor 2 đaka, kao što je i birala ko će dobiti stipendiju. Poslala je dopis o tome medijima i njena priča je postala pravi hit. Ne samo da je sebe proslavila kao lidera u toj sredini, već je dobila i mnogo besplatnog medijskog prostora i besplatne promocije.
 • Povežite vaša delovanja sa nacionalnim i lokalnim dešavanjima. Npr. ukoliko je u zemlji aktuelan problem nezaposlenesti – ponudite neko rešenje (onoliko koliko je to u vašoj moći – baš kao u prethodnom primeru); ukoliko je aktuelan problem zagađenja – pokažite kako ste ga rešili u okvirima svoje firme i kako možete pomoći zajednici da ga reši.
 • Budite u toku sa sezonskim događajima. Promene godišnjih doba uvek proizvode vesti. Ukoliko je počela sezona skijanja, zima i sneg, a bavite se prodajom skija – ponudite neku besplatnu ponudu poput one – gde su najbolja skijališta, kako do njih doći, koji su putevi prohodni i sl. Ukoliko je jesen, a bavite se modom – pomozite ljudima da se lakše snađu u moru novih modela – šta se sa čim slaže, šta se može ukomponovati, a šta ne i sl.

Tutorijali - Materijali za učenje