Back to homepage

Stepen proizvoda – Matematika za 7. razred

Oblast: Stepenovanje
Lekcija: Stepen proizvoda
Razred: 7. razred osnovne škole

Stepen koji u osnovi ima proizvod dva realna broja a i b, je oblika:

(ab)n

gde je n prirodan broj.

Pogledajmo kako se izračunava npr. (ab)4

(ab)4 = (ab) (ab) (ab) (ab) = ab ab ab ab = aaaabbbb = a4 b4

Ako su a i b realni brojevi (a, b∈R), i n prirodan broj (n∈N), onda je:

(a b)= an bn

Pravilo za stepen proizvoda se može koristiti i kada u proizvodu učestvuje više od dva činioca.

Primetimo jednu interesantnu osobinu, ako datoj jednakosti zamenimo levu i desnu stranu, tj. ako napišemo:

an b= (a b)n

onda vidimo da se stepeni sa jednakim izložiocima mogu pomonožiti tako što se pomnože samo osnove, a izložilac prepiše. Na primer:

312 612 = (36)12 = 1812

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA STEPENOVANJEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI