Back to homepage

Množenje i deljenje stepena jednakih osnova – Matematika za 7. razred

Oblast: Stepenovanje
Lekcija: Množenje i deljenje stepena jednakih osnova
Razred: 7. razred osnovne škole

Množenje stepena koji imaju jednake osnove objasnimo na sledećem primeru:

25 23 = (22222) (222) = 22222222

Ukupan broj jednakih činilaca koji učestvuje u proizvodu je 5+3 = 8. Dati proizvod možemo zapisati u sledećem obliku:

25 23 = 25+3 = 28

Ako je a realan broj (a∈R), i ako su i prirodni brojevi (m, n∈N), onda je:

am an = am + n

Deljenje stepena jednakih osnova pokazuje sledeći primer:

Broj jednakih činilaca u brojiocu je 7, a u imeniocu 5. Nakon skraćivanja ostalo je 7-5=2 činioca. Dati količnik možemo zapisati u sledećem obliku:

67 : 65 = 67 – 5 = 62

Ako je a realan broj različit od nule (a∈R,  a≠0), i ako su i prirodni brojevi (m, n∈N) pri čemu je  m>n, onda je:

am : an = am-n

Napomenimo da je prilikom izračunavanja izraza operacija stepenovanja ”starija” od množenja (deljenja), što znači da prvo vršimo stepenovanje pa onda množenje (deljenje). Na primer:

2 • 34 = 2 • 81 = 162

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA STEPENOVANJEM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI