Back to homepage

Samerljive i nesamerljive duži – Matematika za 7. razred

Oblast: Sličnost
Lekcija: Samerljive i nesamerljive duži
Razred: 7. razred osnovne škole

Razmera dve duži a i b jednaka je količniku dužina te dve duži pri čemu su dužine izražene istom jedinicom mere. Razmeru duži a i b zapisujemo:

Samerljive duži

Dve duži su samerljive ako je razmera te dve duži racionalan broj. Za samerljive duži važi da postoji duž koja sa u obe duži sadrži ceo broj puta. To znači da samerljive duži imaju zajedničku meru.

Nesamerljive duži

Dve duži su nesamerljive ako je razmera te dve duži iracionalan broj (razmera dve duži ne može da se zapiše kao količnik dva prirodna broja). Nesamerljivim dužima se ne može odrediti zajednčka mera.

Zadaci i testovi za vežbanje

POTREBNA TI JE POMOĆ?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI