Back to homepage

Sabiranje polinoma – Matematika za 7. razred

Oblast: Polinomi
Lekcija: Sabiranje polinoma
Razred: 7. razred osnovne škole

Zbir dva polinoma je polinom. Sabrati dva polinoma znači sabrati sve slične monome i potom srediti dobijeni polinom.

Primer 1:

Odrediti zbir polinoma:

P= 7x4 + 4x2y – 5xy – 2x + 7  i  Q= 2y3 – 4x2y + 3xy + y-6

Rešenje:

P+Q = 7x4 + 4x2y – 5xy – 2x + 7 + 2y3 – 4x2y + 3xy + y – 6 =

= 7x4 + 2y3 + 4x2y – 4x2y – 5xy + 3xy – 2x + y + 7 – 6=

= 7x4 + 2y3 – 2xy – 2x + y + 1

  • Suprotan polinom polinumu P je polinom -P.  Na primer, ako je polinom

P = 3a2 – 2x + 7

Onda je njemu suprotan polinom:

-P = – (3a2 – 2x + 7)

-P = -3a2 + 2x – 7

Za suprotne polinome važi: P+ (-P) = 0.

Razlika polinoma

Razlika polinoma P i Q se određuje tako što polinom P saberemo sa polinomom koji je suprotan polinomu Q, tj. sa –Q.

P – Q = P + (-Q)

Primer 2:

Odrediti razliku polinoma:

P = 7x4 + 4x2y – 5xy – 2x + 7   i   Q = 2y3 – 4x2y + 3xy + y – 6

Rešenje:

P – Q = 7x4 + 4x2y – 5xy – 2x + 7 – (2y3 – 4x2y + 3xy + y – 6) =

= 7x4 + 4x2y – 5xy – 2x + 7 – 2y3 + 4x2y – 3xy – y + 6 =

= 7x4 – 2y3 + 4x2y + 4x2y – 5xy – 3xy – 2x – y + 7 + 6 =

= 7x4 + 2y3 + 8x2y – 8xy – 2x – y + 13

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA POLINOMIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI