Back to homepage

Rešavanje jednačina, primena rastavljanja – Matematika za 7. razred

Oblast: Polinomi
Lekcija: Rešavanje jednačina – primena rastavljanja
Razred: 7. razred onsovne škole

Rešavanje jednačina primenom rastavljanja polinoma na činioce razmotrimo kroz sledeće primere.

Rešavamo jednačinu:

25 – 4x2 = 0

Levu stranu jednakosti rastavimo na činioce pomoću formule za razliku kvadrata:

(5 – 2x)(5 + 2x) = 0

Dalje primenjujemo osobinu množenja prema kojoj je proizvod AB jednak nula ako je:

A=0 ili B=0

Prema tome, dobijamo sledeće uslove:

5-2x = 0  ili 5+2x = 0

koji daju rešenja jednačine:

x1=5/2  i  x2=-5/2

Rešimo sledeću jednačinu:

16x2 – 8x + 1 = 0

Levu stranu jednakosti rastavimo na činioce primenom formule za kvadrat binoma:

(4x)2 – 2 4×1 + 12=0

(4x-1)2 = 0

Koristimo osobinu koja važi za kvadrate racionalnih brojeva: A2=0 samo ako je A=0.

4x-1 = 0

Rešenje jednačine je:

x=1/4

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA POLINOMIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI