Back to homepage

Množenje monoma – Matematika za 7. razred

Oblast: Polinomi
Lekcija: Množenje monoma
Razred: 7. razred osnovne škole

Množenje monoma sa brojem se vrši tako što se pomnoži broj sa koeficijentom monoma.

Primer 1:

Pomnožiti broj 5 i monom 3xy.

Rešenje:  

5 3xy = 15xy

Množenje monoma sa monomom se vrši tako što se pomnože koeficijenti monoma i promenljivi delovi monoma.

Primer 2:

Pomnožiti monome 2xz  i -4x2y3

Rešenje:  

2xz (-4x2y3) = 2(-4)xx2 y3z = -8x1+2 y3z = -8x3y3z

Množenje više od dva monoma vrši se na isti način.

Primer 3:

Pomnožiti monome 3ax2,  x2y2 i 6a3xy3.

Rešenje:

3ax2 x2y2 6a3xy= 31 6aa3x2x2xy2y= 18a1+3 x2+2+1y2+3 = 18a4x5y5

Kao što vidimo, proizvod dva ili više monoma je monom.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA POLINOMIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI