Back to homepage

Pitagorina teorema – Sistematizacija – Matematika za 7. razred

Oblast: Pitagorina teorema
Lekcija: Pitagorina teorema – Sistematizacija
Razred: 7. razred osnovne škole

Pregled formula koje smo naučili u predhodnim lekcijama o Pitagorinoj teoremi.

Površina kvadrata nad hipotenuzom jednaka je zbiru površina kvadrata nad katetama pravouglog trougla.

c2 = a2 + b2

Primena Pitagorine teoreme na pravougaonik:

d2 = a2 + b2

gde je d dijagonala, a i b stranice pravougaonika.

Primena Pitagorine teoreme na kvadrat:

gde je d dijagonala, a stranica kvadrata.

Primena Pitagorine teoreme na jednakokraki trougao:

gde je a osnovica trougla, b krak trougla, ha visina trougla iz temena na osnovicu a.

Primena Pitagorine teoreme na jednakostraničan trougao:

gde je a stranica trougla, h visina trougla, r poluprečnik upisanog kruga u jednakostranični trougao, R poluprečnik opisanog kruga oko jednakostraničnog trougla.

Primena Pitagorine teoreme na romb:

 

gde je a stranica romba, d1 i d2  dijagonale romba.

Primena Pitagorine teoreme na jednakokraki trapez:

gde su a i b osnovice trapeza, c krak trapeza, h visina trapeza.

Primena Pitagorine teoreme na pravougli trapez:

c22 = (a-b)2 + h2

gde su a i b osnovice trapeza, c2 duži krak trapeza, h visina trapeza.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA PITAGORINOM TEOREMOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI