Back to homepage

Zbir uglova mnogougla – Matematika za 7. razred

Oblast: Mnogougao
Lekcija: Zbor uglova mnogougla
Razred: 7. razred osnovne škole

Unutrašnji uglovi mnogougla su konveksni uglovi određeni susednim stranicama mnogougla. Dakle, to su uglovi čija su temena ujedno i temena mnogougla, a kraci susedne stranice.

Spoljašnji uglovi mnogougla su uglovi uporedni sa odgovarajućim unutrašnjim uglovima.

Na slici je prikazan četvorougao ABCD sa obeleženim unutrašnjim uglovima α, β, γ, δ, i spoljašnjim uglovima α1, β1, γ1, δ1.

Zbir svih unutrašnjih uglova mnogougla sa n stranica je:

Sn = (n-2) 180°

Na osnovu ove formule možemo izračunati zbir unutrašnjih uglova četvorougla prikazanog na slici:

S4 = (4-2) 180° = 360°

Zbir svih spoljašnjih uglova svakog mnogougla je jednak punom uglu:

S = 360°

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA MNOGOUGLOM?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI