Osmaci ove godine bolji od predhodne generacije

30/06/2021 20:27

Osmaci ove godine bolji od predhodne generacije

Novi Zakon o studentskom organizovanju, ali i izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju usvojili su poslanici skupštine Srbije. Na današnjoj sednici republičkog parlamenta predstavnici naroda su usvojeni Zakon o studentskom organizovanju, shvatili kao neophodnost kako bi se uredila ova oblast sistema visokog školstva.

Ministar prosvete Branko Ružić je tim povodom rekao, da novi zakon treba da omogući studentima da učestvuju u odlučivanju, ali i da usaglasi praksu na različitim visokoškolskim ustanovama. Obrazlažući zakon u Skupštini ministar je rekao i da postoje dva vida studentskih predstavničkih tela – studentske konferencije i studentski parlamenti.

Što se izmena Zakona o visokom obrazovanju tiče, a stoji u zvaničnom obrazloženju reornog ministarstva, bilo je potrebno izmeniti jedan broj odredbi, a cilj je uspostavljanje odgovarajućeg pravnog okvira da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG) u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju i ponovo stekne status punopravne članice u okviru Evropske asocijacije za obezbedjenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Završni ispiti osmaka

Prva analiza završnog ispita pokazala je da se u odnosu na prethodne školske godine uočava blagi porast postignuća na sva tri testa završnog ispita za učenike osmih razreda osnovne škole. Ministar Branko Ružić rekao je da se ovaj rezultat osmaka može objasniti opisanom strukturom testa, ali i povećanjem odgovornosti malih maturanata koji su tokom ove školske godine dodatno razvili samostalnost u učenju i kapacitet za preuzimanje odgovornosti za učenje kod kuće.

Završni ispit je polagala generacija učenika koja je više od jedne školske godine učila u otežanim uslovima izazvanih pandemijom uz dominaciju nastave na daljinu, koja je za sve učesnike u sistemu bila novina u punom smislu te reči. Ove okolnosti su uvažene prilikom pripreme testova za završni ispit, zbog čega su sva tri testa bila nešto lakša od testova iz prethodnih godina.

– Cilj je bio da se svim učenicima osmog razreda pruže jednake šanse za postizanje uspeha na završnom ispitu, jer sve specifičnosti učenja van prirodnog školskog okruženja nisu mogle biti ignorisane – rekao je Ružić, a prenelo je resorno ministarstvo .

Prema konačnim rezultatima, od mogućih 20 bodova, prosečan broj bodova koji učenici su ostvarili na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika je 13.3 (prošle godine srpski jezik 11.2), na testu iz matematike je 12.4 (prošle godine 11.0), dok je ostvareni prosečan broj bodova na kombinovanom testu 14.7 (prošle godine 14.2). Brojke govore o tome da završni ispit nije bio težak za učenike, jer je ova generacija, u proseku, rešavala tačno više od 60% zadataka.

Analiza sadržaja sva tri testa pokazuje da imaju po devet zadataka na osnovnom nivou standarda obrazovnih postignuća, šest ili sedam zadatka na srednjem nivou, a da je najmanje zadataka na naprednom nivou postignuća. Кonačni rezultati biće objavljeni u petak 2. jula 2021. godine, nakon čega će biti urađena dubinska analiza postignuća učenika na završnom ispitu sa ciljem utvrđivanja efekata nastave na daljinu u periodu mart 2020. – jun 2021. godine.

U školskoj 2020/2021. godini završni ispit u junskom roku obavilo je 66 933 učenika osmog razreda i 1080 polaznika koji osnovnu školu završavaju prema programu funkcionalnog obrazovanja za odrasle.

30/06/2021 20:27

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments