Back to homepage

Odnosi stranica i uglova – Matematika za 6. razred

Oblast: Trougao
Lekcija: Odnosi stranica i uglova
Razred: 6. razred osnovne škole

Razmotrimo najpre osobine koje važe za jednakokraki trougao. (Slika 1.)

  • Naspram jednakih stranica trougla nalaze se jednaki uglovi.

Dakle, jednakokraki trougao ima jednake krake i njima naspramne jednake uglove. Ti uglovi (koji grade krak i osnovica) su uglovi na osnovici jednakokrakog trougla.

Ugao koji grade kraci jednakokrakog trougla je ugao pri vrhu jednakokrakog trougla. Simetrala ugla pri vrhu jednakokrakog trougla je ujedno i simetrala njegove osnovice.

Predhodna tvrdnja da se naspram jednakih stranica trougla nalaze jednaki uglovi važi i za jednakostraničan trougao. To znači da su sva tri ugla jednakostraničnog trougla međusobno jednaka. S obzirom da je zbir uglova u trouglu 180°, dolazimo do zaključka da svaki ugao jednakostraničnog trougla iznosi 60°.

Sledeći stav se odnosi na trouglove sa nejednakim stranicama:

  • Naspram veće stranice trougla nalazi se veći ugao.

Predhodna dva stava važe i u obrnutom smislu:

  • Naspram jednakih uglova trougla nalaze se jednake stranice.
  • Naspram većeg ugla trougla nalazi se veća stranica.

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA TROUGLOVIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI