Back to homepage

Brojevna poluprava – Matematika za 5. razred

Oblast: Razlomci
Lekcija: Brojevna poluprava
Razred: 5. razred osnovne škole

Poluprava s početkom u tački O i izabranom tačkom A, tako da je duž OA jedinična duž (duž za koju usvajamo dužinu 1), predstavlja brojevnu polupravu. Tačka O je početna tačka brojevne poluprave kojoj  je dodeljen broj 0.

Prirodnim brojevima pridružujemo tačke na brojevnoj polupravoj tako što jediničnu duž nanosimo udesno odgovarajući broj puta. Tako je broju 1 pridružena tačka A, broju 2 pridružena tačka B, broju 3 je pridružena tačka C itd. (Slika 1.)

Postavlja se pitanje kako predstaviti razlomke na brojevnoj polupravoj. Na primer želimo da predstavimo na brojevnoj pravoj razlomak:

Jediničnu duž OA podelimo na dva jednaka dela. Jednoj polovini odgovara tačka M čije je rastojanje od tačke O dva puta manje od jedinične duži.

Dalje, želimo da predstavimo na brojevnoj pravoj razlomak:

Ovaj nepravi razlomak ćemo zapisati kao mešoviti broj da bi utvrdili između koja dva prirodna broja se on nalazi:

Dati razlomak se nalazi između brojeva 2 i 3 kojima odgovaraju tačke B i C na brojevnoj polupravoj. Duž BC  podelimo na četiri jednaka dela. Dobijenom razlomku odgovara tačka N čije je rastojanje od tačke B četiri puta manje od duži BC.

Broj a, kome je pridružena tačka A, naziva se kooridanata tačke A. Zapisujemo:

A(a)

Zadaci i testovi za vežbanje

IMAŠ PROBLEM SA RAZLOMCIMA?

Naruči rešenje zadatka!

Naruči zadatak i u roku od 24h dobijaš rešenje, korak po korak, sa objašnjenjima.
Zadatke rade iskusni profesori matematike.
Naruči svoj zadatak!

NARUČI

ONLINE časovi 1 na 1

Najbolji online časovi u Srbiji.
Preko 1.000 zakazanih časova
godišnje!
Profesori sa iskustvom.
Najbolja usluga.
Zakaži svoj čas!

ZAKAŽI

ONLINE škola matematike

Najsavremenija platforma na ovim prostorima!
Video-lekcije, testovi,
pomoćni materijali, skripte.
Kratki online časovi 1 na 1.
Izveštaj o aktivnostima.

UPIŠI